xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

National smerte­handlings­plan 2019

Kompetenceudvikling på de regionale smertecentre og informationsindsats.

Regionale og private smertecentre inviteres hermed til at indsende ansøgninger om midler til:

  1. Kompetenceudvikling af personalet i forhold til at øge viden om behandling af kroniske smertepatienter med en afhængighed eller et misbrug af lægeordineret medicin
  2. Informationsindsats til at informere patienter om ventetider, behandlingstilbud og behandlingskvalitet.

Der kan søges om midler til begge elementer eller til et af elementerne.

Tilsagn

Følgende ansøgere har modtaget tilsagn om støtte:

  • Tværfagligt Smertecenter, Aalborg: Kompetenceløft i forhold til opioidaftrapning: 58.000 kr.
  • Skagen Gigt - og Rygcenter: Kompetenceudvikling af personale samt udtrapning: 355.000 kr.
  • Allévia, Tværfagligt Smertecenter Mølholm: Opkvalificering af personale gennem kursusdage og opsamlende/supplerende læringsmateriale: 465.375 kr.
  • Smertecenter Middelfart: Aftrapningscafe: 380.184 kr.
  • Tværfagligt Smertecenter, Rigshospitalet: Informationstilbud om ventetider: 490.000 kr.

Baggrund

Kroniske smerter er hyppigt forekommende blandt voksne danskere, og kan være vanskelige at behandle, både farmakologisk og non-farmakologisk. Smerter er forskellige og kan være symptom ved en lang række sygdomme og tilstande.

Hvem kunne søge?

Puljen er målrettet de regionale og private smertecentre, der kan søge om midler fra puljen til en informationsindsats og til kompetenceudvikling af personalet samt til at afprøve samarbejder med de kommunale misbrugscentre.

Projektperiode

Projektstart er juni 2019, hvor Sundhedsstyrelsen forventer at kunne give tilsagn til de udvalgte ansøgere. Sluttidspunktet for projekterne er juni 2020.

Midler til fordeling

I 2019 vil der være 2,5 mio. kr. til rådighed, som der kan søges for på dette opslag. Som udgangspunkt er der 2 mio. kr. til rådighed til kompetenceudvikling og 0,5 mio. kr. til informationsindsats.

Ansøgningsfrist

23. april 2019 kl. 12.00. 

Materialer

Puljeopslag

Ansøgningsskema

Opdateret 05 FEB 2020