xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Øget informations­indsats i relation til transpersoner

Som led satspuljeaftalen for 2018 er der til projektet vedr. øget informationsindsats i relation til transpersoner afsat i alt 1,2 mio. kr. i perioden 2019-2021.

Formålet med puljen er at dække behovet for øget information om området til personer, der møder transpersoner i deres hverdag. Det kan f.eks. dreje sig om pårørende/forældre, eller om professioner uden for det sundhedsfaglige miljø, der er i berøring med transpersoner (f.eks. undervisningsmiljø).  

Baggrund

Der er aktuelt flere initiativer rettet mod informationsindsats til sundhedsprofessionelle. Der er dog tillige et stort behov for øget information målrettet fx pædagoger og lærere for at få udbredt generel viden om transpersoner, herunder bl.a. transkønnede børns udvikling og behov for støtte, med henblik på at skabe forståelse, dialog og åbenhed. Derudover er der behov for øget information til pårørende/forældre til transpersoner, herunder rådgivning om bl.a. udvikling, udredning, behandling, mv. samt hjælp til eksempelvis at kunne støtte og vejlede sit barn i forhold til kønsidentitet. 

Ansøgning og frist

Ansøgninger skal være modtaget af Sundhedsstyrelsen senest den 5. december 2019, kl. 12.00.

Kriterierne for at komme i betragtning til at modtage midler står beskrevet i dokumentet ”Puljeopslag”. Link til puljeopslaget, ansøgningsskemaet og vejledning til ansøgningsskemaet kan findes nedenfor.

Ansøgningsprocedure

Sundhedsstyrelsens ansøgningsskema skal anvendes og udfyldes fuldstændigt. Ansøgninger, der ikke har anvendt ansøgningsskemaet, vil ikke komme i betragtning. Ansøgningen sendes via e-mail mærket ”Ansøgning til puljen: ”Øget informationsindsats i relation til transpersoner”

Ansøgningsmateriale

Puljeopslag

Ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema

Spørgsmål

Sundhedsstyrelsen kan kontaktes i ansøgningsperioden vedr. spørgsmål til puljen: 

Generelle faglige spørgsmål kan rettes til: 
Læge Stine Vind Roi
Telefon: 25 26 52 43
E-mail: sjvi@sst.dk

eller

Fuldmægtig Anne Tving Jensen
Telefon: 25 26 52 24
E-mail: antj@sst.dk

Økonomiske spørgsmål kan rettes til:

Chefkonsulent Kasper Dahl
Telefon: 72 26 94 54 
E-mail: kda@sum.dk

Se også

Pulje: Pilotprojekt om supplerende rådgivning af transkønnede

Opdateret 05 NOV 2019