xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Faste teams i ældreplejen

Kommuner kan nu søge om midler til at udvikle og afprøve nye veje til at skabe mere stabilitet og kontinuitet i plejen og omsorgen af ældre borgere.

En række danske kommuner arbejder i disse år på at udvikle ældreområdet blandt andet med inspiration fra den hollandske Buurtzorg-model. Modellen lægger op til en integreret hjemmesygepleje og hjemmepleje med fokus på organisering af plejen i selvstyrende teams og personkontinuitet.

Formålet med puljen er at støtte projekter, der udvikler og afprøver nye veje til at sikre mere stabilitet og kontinuitet i ældreplejen, gennem etablering af faste, selvstyrende og tværfaglige teams. Det kan være projekter, der udvikler og afprøver nye måder at organisere hjemmeplejen på, hvor borgernes behov er i centrum. Projekterne kan tage afsæt i danske og internationale erfaringer på området.

Puljen kan søges af kommuner evt. i samarbejde med relevante parter på ældreområdet, for eksempel civilsamfund, regioner, eller private aktører.

Ansøgningspuljens målgruppe er borgere, der modtager hjemmehjælp i eget hjem.

Information om puljen

Puljen er afsat som led i aftalen 'Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen. Puljen er på 169,5 mio. kr. Puljen kan blive forhøjet efter udmelding. Midlerne kan bruges i 2021-2023.

Ansøgningsfristen er d. 1. november 2021 kl. 12.00.

Puljen administreres af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen.

Ældreområdet blev i januar 2021 flyttet til Social- og Ældreministeriet.

Puljer på ældreområdet vil således ofte blive udmeldt og administreret af Socialstyrelsen, med inddragelse af Sundhedsstyrelsen til faglig vurdering på ældreområdet.

Socialstyrelsen udmelder ansøgningspuljer med bekendtgørelse og vejledning. For mange, der tidligere har ansøgt puljer, er der således nye processer og materialer til ansøgningen.

Læs mere om puljen:

15.85.65.20. Teams i ældreplejen — Socialstyrelsen - Viden til gavn

Opdateret 08 OKT 2021