xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Praksisnært kompetenceløft til nedbringelse af antipsykotisk medicin

Kommuner, regioner, friplejehjem, almen praksis, selvejende institutioner og private leverandører har kunne ansøge om puljemidler til at gennemføre praksisnært kompetenceløft med henblik på at nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin hos mennesker med demens.

Puljen udmøntes som led i Demenshandlingsplanen 2025, med et særligt fokus på handlingsplanens tredje nationale mål om, at en forbedret pleje- og behandlingsindsats skal nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin hos mennesker med demens med 50 procent frem mod 2025.

Puljen har til formål at understøtte en kompetenceudvikling, der skal styrke personalets færdigheder på demensområdet, hvilket skal medvirke til at nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin hos mennesker med demens.

Målgruppen er de forskellige fagprofessionelle, herunder især frontpersonalet, der beskæftiger sig med pleje, omsorg og behandling af mennesker med demens, og hvor et kompetenceløft kan medvirke til at nedsætte og forebygge brug af antipsykotisk medicin til mennesker med demens.

Udmøntning af puljen

Puljen blev udmøntet i december 2021.

I ansøgningsperioden har Sundhedsstyrelsen modtaget 19 ansøgninger til et samlet beløb på 27,7 mio. kr.

Der er foretaget en faglig vurdering af de indkomne ansøgninger, og på den baggrund er puljens 23,6 mio. kr. fordelt på 15 projekter.

Sundhedsstyrelsen har vurderet ansøgningerne i forhold til formålet med puljen og de udmeldte kriterier i puljeopslaget. I vurderingen er der lagt vægt på i hvor høj grad følgende kriterier skønnes opfyldt:

  • I hvilken grad projektet understøtter puljens formål om et praksisnært kompetenceløft, som har fokus på at nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin
  • I hvilken grad det er sandsynliggjort, at kompetenceløftet kan omsættes i praksis og blive implementeret i de daglige arbejdsgange og nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin
  • I hvilken grad projektet er funderet i ledelsen, så fx den faglige ledelse sikrer, at kompetenceudviklingen forankres i hverdagen med henblik på nedbringelse af antipsykotisk medicin
  • I hvilken grad der er opstillet klare mål for projektet, kriterier for hvornår disse er opfyldt samt, at der foreligger en realistisk tids- og milepælsplan

Baggrund

Puljen er en fortsættelse af den forudgående pulje om praksisnært kompetenceløft på demensområdet, der blev udmøntet i 2017 og 2018 med fokus på at øge personalets kompetencer på demensområdet, gennem et praksisnært kompetenceløft.

Puljen kunne søges af kommuner, regioner, friplejehjem, almen praksis, selvejende institutioner og private leverandører.

For mere information

Socialstyrelsen har varetaget udmøntningen af puljen.

For mere information om puljen og oversigt over projekterne se Socialstyrelsens hjemmeside.

Socialstyrelsen - Ansøgningspulje til praksisnært kompetenceløft til nedbringelse af antipsykotisk medicin

Opdateret 23 JAN 2023