xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Pulje til udvikling af ryge- og nikotinstoptilbud til børn og unge 2024-2027

Sundhedsstyrelsen inviterer hermed kommuner til at ansøge om midler til projekter og indsatser med fokus på at styrke ryge- og nikotinstoptilbud målrettet børn og unge under 25 år.

Ansøgningsfrist

11. marts 2024 kl. 12.00

Se FAQ - spørgsmål og svar

Se præsentation om puljen fra Sundhedsstyrelsens webinar for kommunale stoprådgivere om tobak- og nikotinstop (26-02-2024)

Formål 

Puljens formål er at styrke kommunernes ryge- og nikotinstoptilbud målrettet børn og unge. Dette gøres ved, at der: 

 • etableres tilbud til unge, der ønsker hjælp til at komme af med deres nikotinafhængighed 
 • oparbejdes kompetencer i kommunerne til at arbejde med nikotinafvænning målrettet unge
 • udvikles en eller flere bæredygtige modeller for kommunale ryge- og nikotinstoptilbud målrettet børn og unge, som kan sættes i drift i alle kommuner.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Alle kommuner kan søge.

Der forventes at være midler til omkring 30 projekter med deltagelse op til 40 kommuner. Det vil sige, at der vil være mulighed for at etablere tilbud, der går på tværs af kommuner. Da det er hensigten med puljen, at der skal udvikles en eller flere modeller, som sættes i drift i alle kommuner, er det væsentligt, at der opnås erfaringsopsamling fra både land- og bykommuner, og at der er variation i kommunernes socioøkonomi.

Da tilbud til børn og unge ikke skal erstatte rygestoptilbud til voksne, er det et krav, at de deltagende kommuner som minimum kan opretholde deres etablerede rygestoptilbud ved siden af deltagelse i denne pulje.

Følgende kommuner har fået tildelt puljemidler

 • Assens Kommune – Bryd nikotinkæden – Anerkende Stopforløbet
 • Bornholms Regionskommune - Ryge- og nikotinstoptilbud til børn og unge under 25 år på Bornhol
 • Frederiksberg og København Kommuner - Start med at stoppe
 • Frederikssund Kommune - Udvikling og afprøvning af stopforløb til unge i Frederikssund Kommune
 • Gentofte, Ballerup, Rudersdal og Gladsaxe Kommuner - Nye veje til ryge- og nikotinstop for børn og unge i Gentofte, Ballerup, Rudersdal og Gladsaxe kommuner
 • Guldborgsund, Næstved, Faxe, Holbæk og Vordingborg Kommuner - UNG: Stop op! Drop nikotinen! Nikotinstop for unge i Næstved, Vordingborg, Faxe, Holbæk og Guldborgsund Kommune
 • Hedensted Kommune - Sammen om Hedenstedernes nikotinfrie ungdom
 • Helsingør Kommune - Ryge- og nikotinstoptilbud til unge på ungdomsuddannelser i Helsingør Kommune
 • Horsens Kommune - Nikotinfri, ung og sund i Horsens Kommune
 • Kolding Kommune - Skoletilpasset stopforløb
 • Nyborg Kommune - Uafhængig af Nikotin
 • Rebild Kommune - Ud af afhængigheden
 • Roskilde Kommune - Ung uden nikotin – Et tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Roskilde Kommune og ungdomsuddannelserne i kommunen
 • Skanderborg og Odder Kommune - Ung Nikotin Stop - Et tværgående samarbejde om nikotinstop for unge op til 25 år
 • Struer og Lemvig Kommuner - Nikotinfrit Ungdomsliv i Lemvig og Struer
 • Vallensbæk, Albertslund, Brøndby Dragør, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre og Tårnby Kommuner - Giv afhængighed et spark
 • Viborg, Skive og Silkeborg Kommuner - Nikotinfrit ungeliv - du er en stjerne, pas godt på din hjerne

Målgruppe

Puljens målgruppe er børn og unge under 25 år, der bruger tobaks- eller nikotinprodukter, og som ønsker hjælp til at stoppe. 

Projektperiode 

I puljen er det muligt at søge om projekter, der forløber over en 4-årig periode med opstart i 2024 og afslutning senest 31. december 2027.

Hvad kan der søges støtte til?

 • Der kan søges om støtte til udvikling og afprøvning af stoptilbud i børn og unge nærmiljø; herunder fx grundskoler, efterskoler, ungdomsuddannelser og foreninger.
  Ansøgere bedes forholde sig til følgende overordnede temaer, som også går igen i ansøgningsskemaet til puljen:  
  Rekruttering til stoptilbud
 • Indhold i stoptilbud 
 • Målgruppe for stoptilbuddet
 • Kompetenceudvikling af stoprådgivere
 • Brug af (vederlagsfri) medicin (under forudsætning af, at stoprådgiveren laver en plan for at trappe ud af medicinen)  
 • Forældreinddragelse 
 • Forankring

Da der er tale om en udviklingspulje, er det vigtigt, at de kommuner, der søger om midler, beskriver egne refleksioner over hvilke indsatser, der er relevante at afprøve.

Midler til fordeling

Der er i alt 58,6 mio. kr. til fordeling til ansøgere i perioden 2024-2027. Se puljeopslaget for en mere detaljeret beskrivelse af puljens økonomi.  

Udbetaling af tilskud 

Efter Indenrigs- og Sundhedsministerens beslutning om endelig fordeling af midlerne, vil alle ansøgere modtage orientering om endeligt tilsagn eller afslag fra Sundhedsstyrelsen med angivelse af rammer og retningslinjer for tildelt støtte. Tilbagemeldingen forventes at ske senest andet kvartal 2024.

Finanslovskonto

Udviklingspulje til rygestop, finanslovskonto: 16.21.19.20

Ansøgningsmateriale

Puljeopslag

Ansøgningsskemaer (skema 1 og 2)

Budgetskema 3

Budgetskema 4

Vejledning til udfyldelse af ansøgnings- og budgetskemaer

 
 
Opdateret 12 JUL 2024