xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Understøttelse af demensvenligt samfund

Kommuner, private aktører og organisationer kan nu søge om midler til aktiviteter, der skal bidrage til et demensvenligt samfund.

Antallet af mennesker med demens er stigende. Demens er forbundet med mange fordomme, tabuer og misforståelser. Det medfører stigmatisering af mennesker med demens og deres pårørende, hvilket kan resultere i, at de ofte trækker sig fra sociale sammenhænge og større fællesskaber.

En række undersøgelser viser, at mennesker med demens ofte føler sig ensomme og undlader at deltage i sociale sammenhænge. En af hovedårsagerne til dette er, at der mangler viden i samfundet om demenssygdomme og konsekvenserne af dem.

Formålet med puljen er at skabe et mere demensvenligt samfund, indsamle viden om demens og udbrede kendskabet til demens i samfundet, så mennesker med demens og deres pårørende kan blive mødt med forståelse og venlighed.

Med ansøgningspuljen kan kommuner, private aktører og organisationer søge om tilskud til regionale og større landsdækkende aktiviteter, der kan styrke et demensvenligt samfund.

Det kan for eksempel være aktiviteter, der gør, at mennesker med demens og deres pårørende kan indgå på lige vilkår med andre og deltage i fælleskaber og fritidsaktiviteter, oplever at mestre hverdagen såsom at købe ind i supermarkedet, bruge lokalsamfundets og byens tilbud, benytte offentlig transport mv.

Et demensvenligt samfund betyder også, at mennesker med demens og deres pårørende skal kunne være trygge ved, at de fysiske rammer er indrettet demensvenligt, så de også rummer deres behov.

Målgruppen for puljen er mennesker med demens og deres pårørende, der skal have gavn af de regionale og landsdækkende aktiviteter, der kan bidrage til et demensvenligt samfund. Puljen administreres af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen.

Information om puljen

Puljen er en udmøntning af finanslovsinitiativet om ”Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen” fra finanslovsaftalen for 2021. Puljen er på 41,7 mio. kr. og midlerne skal anvendes i 2021-2023. Der kan søges om midler til større landsdækkende eller regionale aktiviteter, som skal sikre et demensvenligt samfund.

Ansøgningsfristen er d. 1. november 2021 kl. 12.00.

Puljen administreres af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen.

Ældreområdet blev i januar 2021 flyttet til Social- og Ældreministeriet. Puljer på ældreområdet vil således ofte blive udmeldt og administreret af Socialstyrelsen, med inddragelse af Sundhedsstyrelsen til faglig vurdering på ældreområdet.

Socialstyrelsen udmelder ansøgningspuljer med bekendtgørelse og vejledning. For mange der tidligere har ansøgt puljer er der således nye processer og materialer til ansøgningen.

Læs mere om puljen:

15.85.65.30. demensvenligt samfund — Socialstyrelsen - Viden til gavn

Opdateret 23 AUG 2023