xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Evaluering af pilotprojektet om længerevarende rehabiliterings- og genoptræningsophold/-forløb for patienter med ALS

Som led i satspuljeaftalen på sundhedsområdet blev der afsat 4 mio. kr. til projektet ’Pilotprojekt om længerevarende rehabilitering- og genoptræningsophold/-forløb for de ALS patienter, som lever længe med sygdommen’. Formålet med projektet var bl.a. at afdække behovet for længerevarende rehabiliteringsforløb, og om det kunne bidrage til at bevare målgruppens funktionsevne og livskvalitet. Sundhedsstyrelsen har gennemført en evaluering af projektet, som kan læses her på siden.

Evaluering

I perioden 2017-2020 er der gennemført et pilotprojekt for at udvikle og afprøve et peer-to-peer rehabiliteringsforløb for personer med ALS og deres pårørende samt et kompetenceudviklingskursus for fysioterapeuter, der indgår i et ALS-forløb. Projektet sluttede i marts 2021.

Denne rapport formidler den afsluttende evaluering af satspuljen bevilliget til pilotprojektet om længerevarende rehabiliterings- og genoptræningsophold/-forløb for personer med amyotrofisk lateral sklerose (ALS) og deres pårørende.

I evalueringsrapporten beskrives:

  • hvilke erfaringer og resultater der er opnået
  • hvordan de er opnået 
  • hvilke områder der med fordel kan være fokus på fremadrettet.

Implement har gennemført evalueringen på vegne af Sundhedsstyrelsen i perioden fra januar 2018 til marts 2021.

Resultat

Den samlede evaluering tyder på, at pilotprojektet har skabt forbedringer i livskvalitet og deltagelse blandt pårørende og personer med ALS, der deltager på rehabiliteringsforløbene. Tilsvarende gælder det at synergien mellem tværfaglige og tværsektorielle aktører involveret i forløb med ALS er blevet styrket gennem afholdelsen af kompetenceudviklingskurserne.

Læs mere om evalueringen og de opnåede resultater i rapporten

Baggrund

Projektet skulle skabe større viden om, hvorvidt et længerevarende rehabiliterings-ophold/forløb kunne bidrage til at bevare målgruppens funktionsevne i længere tid, samt om det øgede patienter og pårørendes livskvalitet. Projektet skulle samtidig afdække, om der var et behov for et sådan tilbud for denne gruppe af patienter (jævnfør aftalen om satspuljen for 2017-2020). 

RehabiliteringsCenter for Muskelsvind stod for gennemførelse af projektet. 

Læs puljeopslaget fra 2017   

Læs projektbeskrivelsen for pilotprojektet

Opdateret 18 MAJ 2021