xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp

Projekter fra puljen 'Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp' er afsluttet.

Arbejdet er blevet evalueret og det viser, at indsatser igangsat af hjemmeplejen kan forbedre trivslen og reducere ensomhed blandt ældre borgere.

Se evaluering (december 2019) 

Baggrund

Ensomhed kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte og hænger sammen med både lavere selvværd, angst, utryghed, psykiske og fysiske lidelser. Det kan for eksempel være Alzheimer, symptomer på depression, forhøjet blodtryk og hjerte-kar-sygdomme. Mangler man et socialt netværk, kan det have lige så stærk indflydelse på dødeligheden som velkendte risikofaktorer som rygning, fysisk inaktivitet og overvægt. 

Denne pulje fokuserede derfor på, hvordan hjemmeplejen kan finde de ældre mennesker, der oplever ensomhed, og hjælpe dem ind i nye fællesskaber, enten i lokalsamfundet eller hjemme hos dem selv, for eksempel ved at give de ældre en spiseven.

Udmøntning af puljen

Sundhedsstyrelsen modtog i alt 35 ansøgninger til en samlet ansøgningssum af 78,5 millioner kroner. 13 projekter fra 14 kommuner i landets fem regioner fik tilsagn fra Sundhedsstyrelsen om, at de fik midler fra puljen til styrket indsats mod ensomhed. De 13 projekter modtog i alt 30 millioner kroner.

Sundhedsstyrelsen lagde ved vurderingen af ansøgningerne vægt på, at projekterne kunne bidrage med viden og erfaring om, hvilke indsatser der bidrager til at nedbringe ensomheden blandt ældre. Et væsentligt kriterium var derfor, at det var muligt at opnå veldokumenterede, gode erfaringer, der kan udbredes nationalt efterfølgende.

Derudover har Sundhedsstyrelsen vægtet, at de konkrete tilbud blev udviklet med udgangspunkt i den enkelte borgers individuelle behov og ønsker, at projekterne skete i samarbejde med frivillige organisationer, at der var en stærk ledelsesmæssig forankring og en geografisk spredning mellem land og by.

Projekterne, som modtog støtte, var hovedsageligt samarbejdsprojekter mellem en kommune og en eller flere frivillige organisationer. To kommuner modtog støtte til et fælles projekt: 

Målet ved projekternes afslutning er at nedbringe ensomheden blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp, og at der er indsamlet viden og dokumentation til at kvalificere fremtidige indsatser. Alle projekter bliver derfor evalueret af en ekstern evaluator.

Mange hjemmehjælpsmodtagere oplever ensomhed

Blandt ældre mennesker, der modtager personlig pleje, føler 25 procent sig ofte eller en gang i mellem alene blandt andre, mens 50 procent ofte eller en gang imellem føler sig uønsket alene. Det viser en undersøgelse om ensomhed fra 2012. Omfanget af ensomhed hos dem, der modtager praktisk hjælp, er lidt lavere, mens omfanget hos ældre mennesker, der ikke modtager hjemmehjælp er henholdsvis 12 og 17 procent.

Manglende social kontakt er et stort problem blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp. En rapport fra 2016, foretaget af 'Marselisborg – Center for Udvikling, Kompetence og Viden' for Sundhedsstyrelsen, viser, at selvom ældre mennesker ofte har besøg af en hjemmehjælper, kan de stadig føle sig ensomme. Samtidigt viser afdækningen, at hjemmeplejen har en unik mulighed for at støtte de ældre, der oplever ensomhed, men at der er behov for klare rammer og retningslinjer for, hvordan den enkelte hjemmehjælper kan tage hånd om problemet.

Flere resultater fra afdækningen: Rapport: Styrket indsats mod ensomhed hos ældre mennesker med meget hjemmehjælp

I forbindelse med afdækningen er der også udgivet et inspirationskatalog. Kataloget beskriver tiltag, der har fokus på ensomhed, på samspillet mellem hjemmeplejen og frivillige aktører og på at styrke de sociale netværk og sociale færdigheder hos den enkelte hjemmehjælpsmodtager.

Opdateret 04 DEC 2019