xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sundheds­pleje­­besøg de første 1000 dage hos familier i udsatte positioner og i dagtilbud - 2. pulje

Puljen, som skal øge sundhedsplejens indsats til udsatte og sårbare familier med små børn og styrke sundhedsplejens samarbejde med dagtilbud, genopslås.

Puljen skal øge sundhedsplejens indsats til udsatte og sårbare familier med små børn og styrke sundhedsplejens samarbejde med dagtilbud.

De kommunale sundhedstjenester kan gennem puljen udvikle, afprøve og evaluere hjemmebesøg til socialt udsatte og sårbare familier med små børn. Derudover skal puljen bidrage til at styrke samarbejdet med dagtilbud. 

Midlerne skal bruges til besøg af sundhedsplejersken i hjemmet, når barnet er 1 ½ og 3 år, hvis familien har haft behov for ekstra støtte af psykosocial karakter i barnets første leveår. Desuden skal de bruges til at udvikle og styrke samarbejdet mellem pædagogisk personale og sundhedsplejersker i dagtilbud - både generelt og i forhold til børn og familier med særlige behov. 

Vær opmærksom på, at der er præciseringer i vejledningen i forhold til første opslag.

Udmøntning

Sundhedsstyrelsen har udmøntet tilskud til følgende 9 kommuner, der opfylder kravene til puljen:

  • Gentofte
  • Haderslev
  • Hedensted
  • Hjørring
  • Lolland
  • Næstved
  • Rebild
  • Ringsted
  • Varde

 

Evalueringer

Evaluering, maj 2022 og midtvejsevaluering januar 2021

 

Hvem kan søge?

I første udmøntning har 12 kommuner fået tilsagn. Med genopslaget opfordres alle kommuner, der ikke har fået del i første udmøntning, til at søge.

Projektperiode

Sundhedsstyrelsen forventer at give svar om tilsagn medio november 2019. Projekterne forventes afsluttet ultimo december 2021. Evaluering afsluttes ultimo februar 2022.

Midler til fordeling

Der er afsat 41 mio. kr. i 2019 til en øget sundhedsplejeindsats til udsatte og sårbare familier ved henholdsvis besøg af sundhedsplejersken i hjemmet, når barnet er 1 ½ og 3 år (31,3 mio. kr.) og tilbud om besøg af sundhedsplejen i dagtilbud med fokus på udsatte børn (9,7 mio. kr.).

Der er en restsum på 23 millioner kroner. Initiativerne i puljen skal støtte og vejlede sårbare og udsatte familier med små børn samt styrke dagtilbuddenes kvalitet i forhold til børns sundhed.

Ansøgningsfrist

Ansøgningerne skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest torsdag den 30. september 2019 kl. 12.00.

Kontakt

Annette Poulsen
Sundhedsplejerske, MSP, CNO
T (dir.) +45 72 22 75 97
anp@sst.dk

Materialer

Puljeopslag

Vejledning til ansøgningsskema

Ansøgningsskema 1

Ansøgningsskema 2

Ansøgningsskema 3

Ansøgningsskema 4

Udmøntninger

Der er tale om 2. udmøntning. Se desuden 1. udmøntning

Opdateret 16 MAJ 2022