xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Teknologi til brugen af livshistorier på plejehjem

Formålet med ansøgningspuljen er at udbrede teknologi, der kan styrke brugen af livshistorier på plejehjem. Puljen tager specifikt sigte på mennesker med demens og deres pårørende.

Søg puljen på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside

Brugen af livshistorier i interaktionen med mennesker med demens bidrager til at vække erindringer og skaber nærhed, tryghed og meningsfuldt samvær. Kendskab til borgernes livshistorier er grundlæggende for den personcentrerede omsorg i ældreplejen og er afsæt for en meningsfuld daglig pleje, omsorg og aktivitetsplanlægning.

Digitale løsninger og andre former for teknologi kan medvirke til at styrke brugen af livshistorier, så man bedre kan sikre, at borgeren får en hverdag, som er tilpasset til deres ønsker og behov.
På den baggrund har Social- og Boligstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen udmeldt en ansøgningspulje på 11.2 mio. kr. til udbredelse af teknologi, som kan understøtte livshistorier på plejehjem.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er kommuner, private leverandører af plejehjem og selvejende institutioner i ældreplejen. 

Målgruppe

Mennesker med demens på plejehjem og deres pårørende. 

Projektperiode

1. september 2024 til 31. december 2025

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges om støtte til udbredelse af eksisterende teknologi, herunder digitale og virtuelle løsninger, som kan styrke brugen af livshistorier. Der kan desuden søges om støtte til udgifter, som er nødvendige for at tilpasse eksisterende teknologi på plejehjem. 

Midler til fordeling

11,2 mio. kr.

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales i rater. Tilskudsmodtagere har mulighed for at rette henvendelse til styrelsen ved særlige behov for ændring i udbetalingerne. 

Finanslovskonto

§ 15.86.16.10

Tidshorisont

Ansøgere kan forvente svar i begyndelsen af juli 2024

Opdateret 22 MAR 2024