xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Udvikling af beslutnings­støtte­­værktøjer

Udvikling af beslutningsstøtteværktøjer der skal støtte fælles beslutningstagning mellem patient og sundhedspersoner

Regeringen afsatte i forbindelse med finansloven for 2016 midler til at løfte patientinddragelsen i sundhedsvæsenet, som nu er blevet udmøntet. Puljen ”Udvikling af beslutningsstøtteværktøjer der skal støtte fælles beslutningstagning mellem patient og sundhedspersoner” er på i alt 38 mio. kr. og går til at udvikle redskaber, der skal understøtte den fælles beslutningstagning, såkaldte 'beslutningsstøtteværktøjer'.

Puljens formål er at udvikle og teste beslutningsstøtteværktøjer af høj kvalitet, som kan udbredes i lignende kliniske/sundhedsfaglige sammenhænge efterfølgende. Puljen skal bidrage til at øge kvaliteten af vigtige beslutninger om behandling/sundhedstilbud, således at disse valg i højere grad er afstemt med patientens ønsker og livssituation samt er baseret på den bedste tilgængelige sundhedsfaglige viden. 

Puljen havde ansøgningsfrist den 11. april 2016. Sundhedsstyrelsen modtog i alt 41 ansøgninger til en samlet ansøgningssum af 75.939.467,35 kroner. Projektgruppen har foretaget en faglig vurdering af de indkomne ansøgninger, og 28 projekter er bevilget støtte i perioden 2016-2017. De 28 projekter er hovedsageligt forankret på sygehuse, men også i kommuner og almen praksis. 23 ud af de 28 projekter er samarbejdsprojekter, hvor eksempelvis sygehuse samarbejder med kommuner, almen praksis, interessenter som eksempelvis Kræftens Bekæmpelse, Lungeforeningen, VIBIS og forskningsmiljøer på universiteter mv.

Følgende 28 projekter ydes støtte:

Ansøger

Projekt

Kolding Sygehus, Karkirurgisk afdeling

Beslutningsstøtteværktøjer i hele forløbet ved vindueskiggersygdom

Vejle Sygehus

Udvikling af beslutningsstøtteværktøjer til anvendelse sammen med brystkræftpatienter i tidligt stadie

Vejle Sygehus

Lungeforandringer med usikker betydning: Fælles beslutningstagning om diagnostisk udbedring

Sygehus Sønderjylland, Familiecentret

Støt ’op’ om kvinders valg af behandling ved nedrykning af underlivet – udvikling af et beslutningsstøtteværktøj

Aarhus Universitetshospital, Idrætsklinikken

Vælg selv med held- beslutningsstøtte til korsbåndsskadede patienter

Rigshospitalet, Onkologisk klinik

Gode beslutningsforløb for patienter med lungekræft og deres pårørende

Rigshospitalet, Finsenscentret

Fælles beslutningstagen med patienter med kræft i mavemund- og mavesæk via udvidet udnyttelse af ”MinSundhedsplatform”

Regionshospitalet Nordjylland

Gynækologisk-obstetrisk afdeling

Klinik Kirurgi-Kvinde-Barn

Udvikling af videomateriale, skriftligt informationsmateriale samt oplysnings-/spørgeskema til understøttelse af fælles beslutningstagen om behandlingsvalg hos kvinder med abnorm uterin blødning

Sygehus Lillebælt

Rygcenter Syddanmark

Udvikling og afprøvning af beslutningsstøtteværktøj til patienter med lænderygsmerter forårsaget af lumbal nerverodspåvirkning

Aarhus Universitetshospital

Dansk version af et anerkendt beslutningsstøtteværktøj til patienter med brystkræft

Aarhus Universitetshospital, Respirationscenter Vest, operation og intensiv Øst

Den svære beslutning om livsforlængende behandling når man er uhelbredelig syg med ALS

Aarhus Universitetshospital, Nyremedicinsk Afdeling

Fælles beslutningstagning ved dialysevalg

Regionshospitalet Randers, Afdeling for Folkeundersøgelser

Skal, skal ikke: Beslutningsstøtte i tarmkræftscreening i Region Midtjylland

Hvidovre Hospital, Ultralydklinikken, Gyn/obs Afdeling

Fosterscreening – et informeret valg

Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenhed midt

Beslutningsstøtteværktøjer til KOL-borgere/patienter –indlæggelse, behandlingsniveau og palliation

Aalborg Universitetshospital

NutriDia. Beslutningsstøtteværktøj for cancerpatienter med vægttab – optimal dialog mellem patient og sundhedspersonale om nutrition

Kong Chr. Xs Gigthospital

Udvikling til beslutningsstøtteværktøjer til brug for patienter henvist til rehabiliteringsforløb under indlæggelse

Fertilitetsklinikkerne i Region Hovedstaden

App til fertilitetspatienter

Rigshospitalet, Kvinders og Børns Sundhed, Juliane Marie Centeret

Fælles beslutningsværktøj til unge, forældre og

sundhedsprofessionelle

Dansk Almen medicinsk KvalitetsEnhed

Digital beslutningsstøtte til tidlig opsporing og forebyggelse af livsstilssygdomme

Odense Universitets Hospital Svendborg Sygehus, Region Syddanmark

Specifikt beslutningsstøtteværktøj for sunde knogler livet igennem generisk beslutningspakke via MitForløb app og sundhed.dk

Rigshospitalet, Neurocentret, Klinik for rygmarvsskader

Beslutningsstøtteværktøjer i lange og komplekse neurorehabiliteringsforløb af patienter med rygmarvsskader

Svendborg Kommune

Udvikling af beslutningsstøtteværktøjer i Svendborg Kommune

Børneafdelingen,Aarhus Universitetshospital

Kontinuerlig beslutningsstøtte til børn- og unge med diabetes

Enhed for Sundhedstjenesteforskning

DACOACH – øget patientengagement gennem data-guidet health-coaching

Center for Telemedicin, Region Midtjylland

Beslutningsstøtte i bløderbehandling

Gynækologisk/obstetrisk afdeling, Hvidovre Hospital

Digitalt beslutningsstøtteværktøj til støtte for kvinder, som tidligere har født ved kejsersnit og ved efterfølgende fødsel skal vælge mellem vaginal fødsel og kejsersnit

Kardiologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital

Udvikling og test af et beslutningsstøtteværktøj af fælles beslutningstagen om palliativ indsats målrettet hjertepatienter med hjertesvigt

Puljeopslag

Opdateret 16 NOV 2018