xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Pulje om indsatser målrettet vold i nære relationer

Sundhedsstyrelsen inviterer hermed de regionale Familieambulatorier til at søge midler til etablering eller videreudvikling af indsatser målrettet vold i nære relationer og æresrelaterede konflikter blandt gravide, kommende og nye forældre.

Q&A (opdateret d. 14. juni 2024 med tilføjelse af spørgsmål 11, 12 og 13)

Ansøgningsfrist

18. juni 2024 kl. 12:00

Formål

Puljen har til formål at understøtte implementeringen af Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integrations faglige grundlag gennem udviklingen af nye eller allerede eksisterende opsporings samt rådgivnings-, støtte- og behandlingsindsatser målrettet gravide, kommende og nye forældre. Indsatserne kan både være målrettet den udsatte, udøver og par/familier, herunder nye forældre med etnisk minoritetsbaggrund og borgere i risiko for æresrelaterede konflikter.

Hvem kan søge om midler fra puljen?

Puljen kan søges af de regionale Familieambulatorier. Det vil være særligt relevant at samarbejde med de Tværfaglige teams med særlig ekspertise i sårbare og socialt udsatte samt en eller flere kommuner tilknyttet den pågældende region (fx den kommunale sundhedspleje og fx social-, børne-, unge-, integrations- eller familieområdet i kommunerne). Lokale og nationale civilsamfundsorganisationer, som har potentiale til at udbyde en indsats, eller som allerede har eksisterende indsatser, kan med fordel indgå i projektet.

Økonomi

Der er afsat 16 mio. kr. i puljen, som fordeles gennem én ansøgningsrunde i 2024.

Ansøgningsmateriale

Det anbefales, at vejledningen læses parallelt med udfyldelsen af ansøgningsskema 1 og 2 samt budgetskema 3 og 4.

Puljeopslag (opdateret version 08-05-24 kl. 17:00)

Vejledning til ansøgningsskemaer og budgetskemaer

Ansøgningsskema 1 og 2

Budgetskema 3

Budgetskema 4

Sparring til puljeansøgere

Nationalt Center mod Æresrelaterede Konflikter (MÆRK) står til rådighed med rådgivning og sparring til puljeansøgere, der ønsker at udvikle indsatser, som henvender sig til borgere i risiko for æresrelaterede konflikter. Henvendelser til MÆRK kan bl.a. vedrøre en nærmere afgrænsning af målgruppen og viden om relevante sikkerhedshensyn, som kan tænkes ind i indsatsen eller problemstillinger, som særligt gør sig gældende inden for æresrelaterede konflikter.

Rådgivningsforløb for landets familieambulatorier

I efteråret 2024 lancerer MÆRK et nyt gratis rådgivningstilbud målrettet landets familieambulatorier (inkl. eventuelle sårbare teams). Med afsæt i det enkelte familieambulatorie udarbejder MÆRK et særligt tilrettelagt rådgivningsforløb, som skal hjælpe familieambulatoriets ledelse, koordinatorer og eventuelle ressourcepersoner med at tilrettelægge den interne organisering omkring opsporing, sikkerhedshåndtering og henvisning til relevante indsatser for borgere/patienter udsat for æresrelaterede konflikter. Derudover står MÆRK til rådighed med opkvalificering i forbindelse med emner relateret til æresområdet. MÆRK's arrangementer er gratis, og tilmelding kan ske via MÆRK's hjemmeside: Arrangementer (nc-maerk.dk)

Er du interesseret i sparring frem mod deadline for fremsendelse af puljeansøgninger - eller ønsker du at høre nærmere om MÆRK's rådgivningstilbud - så kontakt projektansvarlige hos MÆRK, Anne Katrine L. Heide-Jørgensen: akhj@siri.dk 

Læs derudover mere om MÆRK's arbejde på www.nc-maerk.dk 

Opdateret 11 JUN 2024