xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Diagnostik og behandling af iskæmisk hjertesygdom i Danmark - KAG PCI by-pass klapkirugi

06 OKT 2006

Hjertefølgegruppen nedsatte i 2004 en arbejdsgruppe med den opgave at frembringe et overblik over den faglige udvikling på hjerteområdet, herunder de aktuelle indikationer for forundersøgelser og revaskulariserende behandling. Endvidere skulle arbejdsgruppen beskrive og analysere eventuelle variationer i valget af behandlingsstrategier ved de enkelte landsdelscentre. 

Formater: