xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Evaluering af den neonatale hørescreeningsindsats

EVALUERINGER 22 MAJ 2007

Der fødes årligt cirka 65.000 børn i Danmark. Heraf vil cirka 1,5 per 1.000, svarende til ca. 100 børn på landsplan, have et medfødt dobbeltsidigt, behandlingskrævende høretab, og cirka 150 børn vil have et ensidigt, behandlingskrævende høretab. Høretabet hos en stor del af disse børn er hidtil herhjemme først blevet erkendt omkring 1½-års alderen, selvom der har været udført screening af risikobørn.

Formater: