xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Notat om KAG uden for højt specialiseret hjertecenter

NOTATER 26 FEB 2009

I forbindelse med Sundhedsstyrelsens specialegennemgang samt udarbejdelse af pakkeforløb på hjerteområdet blev det tydeliggjort, at der var behov for en revision og opdatering af Sundhedsstyrelsens notat vedr. koronararteriografi (KAG) som satellitfunktion fra 1997. Sundhedsstyrelsen orienterede herom på møde i Hjertefølgegruppe i september 2008, og Hjertefølgegruppen var enig i dette behov. På denne baggrund nedsatte Sundhedsstyrelsen en arbejdsgruppe med repræsentanter fra hver region og de relevante lægevidenskabelige selskaber. 

Notat om KAG uden for højt specialiseret hjertecenter