xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Tal på alkohol i kommunerne

20 APR 2010

Formålet med denne publikation er at give kommunerne en status på alkoholområdet og pege på fremtidige udfordringer. Ønsket er, at publikationens talmateriale kan bidrage til planlægning og udvikling af den kommunale alkoholindsats.

Forebyggelse, tidlig indsats og -behandling på alkoholområdet er et væsentligt indsatsområde for kommunerne. Alkohol har stor betydning for danskernes sundhed. Alkohol er årsag til godt 10 % af danskernes samlede sygdomsbyrde. Med kommunalreformen har kommunerne fået et væsentligt ansvar såvel på det forebyggende som på det behandlende område jævnfør det kommunale ansvar for den borgerrettede forebyggelse samt kommunernes ansvar for den offentligt finansierede alkoholbehandling.

Alkohol medfører betydelige udgifter i kommunerne. De kommunale udgifter går blandt andet til medfinansiering af hospitalsvæsenet i forbindelse med borgernes behandling for følger af et for stort alkoholforbrug og til alkoholbehandling. Men også til sociale udgifter som bl.a. pleje af borgere, overførselsindkomster samt udgifter til pårørende - herunder anbringelse af børn uden for hjemmet.

Når antallet af borgere i offentligt finansieret eller medicinsk alkoholbehandling holdes op i forhold til antallet af alkoholafhængige, indikerer det, at der finder en underbehandling sted. Forebyggelses- og behandlingsmulighederne er gode og der er derfor et stort potentiale i at udnytte disse i højere grad end det sker i dag. 

Webudgivelse