xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Tandplejeprognose - personale i tandplejen i Danmark 2007-2025

ANALYSER 09 MAR 2010

Det er afgørende for tandplejens funktion, at den nødvendige arbejdskraft er til stede. Derfor tilstræbes det, at der er balance mellem udbud og efterspørgsel efter de relevante autoriserede personalegrupper. Sundhedsstyrelsen forsøger at sikre denne balance gennem dimensioneringen af specialtandlæger og anbefalinger om udbuddet af tandlæge, tandplejer og klinisk tandtekniker.

For at sikre det bedste faglige grundlag for disse tiltag har Sundhedsstyrelsen i samarbejde med Prognoseudvalget udarbejdet denne tandplejeprognose. Tandplejeprognosen indeholder dels en prognose for udbuddet af tandplejepersonale og dels en vurdering af udviklingen i tandsundheden og behandlingsbehovet i den fremtidige tandpleje. Udbudsprognosen omfatter tandlæger, specialtandlæger, tandplejere og kliniske tandteknikere frem mod år 2025.

Tandplejeprognose - personale i tandplejen i Danmark 2007-2025