xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Ulighed i Sundhed - årsager og indsatser

Den sociale ulighed i sundhed er steget gennem de sidste 20 år. Det betyder, at der er borgere, som ikke har samme muligheder som andre for at udfylde deres livspotentialer. Konsekvenserne bæres af den enkelte, men rækker videre.

17 MAJ 2011

Rapporten ’Ulighed i sundhed – årsager og indsatser’ beskriver en række sociale determinanters betydning for sundhed og sygelighed.

Rapporten gennemgår en bred vifte af de områder, der kan arbejdes med for at mindske forskellene i danskernes sundhed og levealder.

Rapporten viser, at en nedbringelse af den sociale ulighed i sundhed ikke kan løses af sundhedssektoren alene.

Derfor er der behov for en indsats fra såvel forskellige sektorer (uddannelse, social, sundhed, beskæftigelse) som forskellige administrative niveauer (kommuner, regioner, stat, civilsamfund).