xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Vaccination af risikogrupper mod sæsoninfluenza

Rationel farmakoterapi nr. 8, 2013

Månedsbladet opdateres ikke efter udgivelsen. Indholdet afspejler den aktuelle evidens på udgivelsestidspunktet.

Vær opmærksom på, at der er udgivet et nyt månedsblad om vaccination mod influenza og pneumokokker. Det nye månedsblad ligger her.

  • Anne Rygaard Hjorthøj og Gry Assam Taarnhøj, Sundhedsstyrelsen

1. oktober 2013 træder tilbuddet om gratis influenzavaccination til de risikogrupper, som Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination i kraft. Det gratis tilbud gælder året ud, og for gravide frem til 28. februar 2014. Anbefalinger for vaccinationsdækning Sundhedsstyrelsen har en målsætning om, at minimum 75 % af risikogrupperne bliver vaccineret. Desværre falder vaccinationsdækningen i Danmark blandt alle grupper. Således var vaccinationsdækningen blandt personer der er 65 år eller ældre 54 % i 2008 og 46 % i sæsonen 2012/13.

Ældre

Hvert år i vintersæsonen stiger dødeligheden blandt ældre, og den væsentligste årsag til dette formodes at være influenza. Sidste år sås en overdødelighed hos personer 65 år eller ældre på 5,8 %, svarende til 1679 dødsfald på landsplan. En stor andel af disse tilskrives influenza.

Vaccine har vist sig effektiv i forebyggelse af alvorlig influenzasygdom hos ældre, dog med faldende effektivitet med stigende alder. Dette skyldes den naturlige svækkelse af immunforsvaret med alderen, og dermed evnen til at generere et immunologisk respons på vaccinen.

Personer med kroniske sygdomme

Personer med kroniske sygdomme som eksempelvis respiratoriske og kardiologiske lidelser, svækket immunforsvar, diabetes eller svær overvægt har en højere risiko for at udvikle alvorlig influenzasygdom med højere indlæggelsesfrekvens og dødelighed, sammenlignet med raske personer tilhørende den samme aldersgruppe. Dette skyldes dels, at influenzaen i sig selv kan have et voldsommere forløb hos disse grupper, dels at den kan forværre den eksisterende lidelse.

Vaccinens effekt er påvist for både for hjemmeboende, indlagte og for personer i botilbud. For personer med betydeligt nedsat immunforsvar kan der være større effekt ved at vaccinere nære kontakter. 

Gravide i 2. og 3. trimester

Vaccination anbefales til gravide, idet internationale undersøgelser viser en øget risiko hos gravide for komplikationer til influenza. Under pandemien i 2009 viste estimater fra USA, at gravide udgjorde større andel af H1N1 relaterede dødsfald, end forventet ud fra populationens størrelse. Influenza øger også risikoen for abort, tidlig fødsel og lav fødselsvægt. Risikoen for at få komplikationer er større, hvis den gravide samtidig har en kronisk sygdom.

Efter fødslen kan moderens antistoffer efter vaccination være en fordel for barnet. Undersøgelser viser således lavere sygelighed og dødelighed blandt nyfødte af vaccinerede mødre. Endelig vil moderen være en potentiel smittekilde for barnet.

Effekten af vaccinen er påvist i randomiserede studier, og der skal ikke vaccineres mange gravide for at forebygge ét tilfælde af alvorlig luftvejsinfektion hos gravide og nyfødte.

Vaccinen har været anvendt til gravide i mange år, og flere studier har slået fast, at den er meget sikker.

Opdateret 23 OKT 2013