xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Vejledning om forebyggelse af hepatitis A

Udgave: Version: 1.0; Versionsdato: 6. februar 2014

LOVE OG REGLER 06 FEB 2014

Indholdsmæssigt er der i vejledningen med tilladelse og tak taget udgangspunkt i en tilsvarende vejledning fra Dansk Selskab for Infektionsmedicin (2013) suppleret med særlige forhold vedrørende forebyggelse, hygiejne, betalingsforhold ifm. vaccination m.m. Vejledningen er redigeret og udgivet af Sundhedsstyrelsen med bistand fra den arbejdsgruppe, der stod bag vejledningen om HIV, hepatitis B og C, 2013. Det fagligt nye på området er, at man ikke længere anbefaler brug af immunglobulin i samme udstrækning som tidligere.

Formålet med denne vejledning er ét sted at samle alt skriftligt grundlag for rådgivning og handlingsanvisning vedrørende håndtering af forebyggelsestiltag mod smitte på rejse, i hjem og institutioner.

Målgruppen for vejledningen er hospitaler, praksissektoren, embedslæger, dekommunale sundhedstjeneste, administratorer samt ansatte og arbejdsgivere i fag med risiko for smitte.

Bemærkning til materialet: Materialet indeholder information om embedslægens rolle i forbindelse med håndtering af smitsomme sygdomme. Embedslægens opgaver har siden 1. juli 2016 været en del af Tilsyn og Rådgivningsenhederne i Styrelsen for Patientsikkerhed. Læs mere på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside, hvor du også kan finde relevante kontaktoplysninger.

Vejledning om forebyggelse af hepatitis A

Indhold

 1. Infektion med hepatitis A virus
 2. Udbredelse i Danmark og globalt
 3. Smitteveje og smitterisiko
 4. Grupper i særlig risiko
 5. Sygdomsforløb
 6. Diagnostik
 7. Behandling
 8. Lægers anmeldelsespligt
 9. Forebyggelse
 10. Udbrudshåndtering
 11. Betalingsforhold
 12. Rekvisition af vacciner

12 sider

Se desuden

Bekendtgørelse nr. 749 af 29. juni 2006 om gratis hepatitisvaccination til særligt udsatte persongrupper