xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

NKR: Førstegangsfødende med dystoci (manglende fremgang)

Anbefalingerne er under vurdering

ANBEFALINGER 14 NOV 2014

Retningslinjen vedrørende dystoci hos førstegangsfødende med et foster i hovedstilling beskriver vestimulation med oxytocin med hensyn til indikation og administration.

Desuden beskrives udvalgte ikke-medikamentelle tiltag, som potentielt kan anvendes til at forebygge og behandle vesvækkelse.

Hvad betyder under vurdering?

I vurderingen bliver der taget stilling til om anbefalingerne lever op til vores kriterier for at udarbejde og/eller opdatere en anbefaling:

  • Betydelig sygdomsbyrde (populationsstørrelse, sygelighed, dødelighed)
  • Stort ressourceforbrug (dyr behandling, ventetider m.v.)
  • Store variationer i praksis (geografiske variationer m.v.)
  • Ny risikobetonet teknologi
  • Mulige indikationsskred
  • Tvivl om tolkning af evidensen
  • Uenighed om evidensen på tværs af faglige miljøer/patientorganisationer og borgere
  

Retningslinje

National klinisk retningslinje om førstegangsfødende med dystoci (pdf)

National clinical guideline concerning primiparous women with dystocia (English version, pdf)

National klinisk retningslinje om førstegangsfødende med dystoci (magicapp.org)

Quick guide

Quick guide (dansk version)

Quick guide (English version)

Kommissorium

Kommissorium

Høring

Høringsportal med høringssvar og høringsnotat

Baggrundsmateriale

Evidensprofiler

Samlede evidensprofiler

Kvalitetsvurderinger

AMSTAR

Metaanalyser og risk of bias

PICO 1 (pdf)

PICO 4 (pdf)

PICO 7 (pdf)

PICO 10 (pdf)

Søgestrategi og flowcharts

Søgeprotokol for fokuserede spørgsmål

Søgeprotokol for guidelines

Flowcharts