xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Anbefalinger til ældre med uplanlagt vægttab

Faglige anbefalinger og beskrivelser af god praksis for ernæringsindsats til ældre med uplanlagt vægttab.

ANBEFALINGER 20 JAN 2015

Anbefalingerne er henvendt til blandt andet regionernes og kommunernes social- og sundhedsfaglige personale, der arbejder med ældre borgere, som har oplevet et ikke planlagt vægttab. De faglige anbefalinger indeholder forslag til, hvordan medarbejderne kan opspore og handle, når de møder ældre borgere, der ufrivilligt taber sig.

Anbefalingerne beskriver også opgavefordelingen mellem faggrupper, samarbejdet og koordineringen i arbejdet med at opspore og behandle ældre borgere med et ikke planlagt vægttab.

Der er også en kort oversigt over viden om betydningen af den rette ernæringsindsats. Med en ernæringsrigtig kost er det nemmere at holde fysikken i orden, og en god fysik giver en bedre livskvalitet. Den rigtige kost har også stor betydning for effekten af genoptræning, den kan begrænse antallet af genindlæggelser på hospital, og man kan i mange tilfælde undgå en forværring af sygdom.