xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

NKR: Øvre dysfagi (synkebesvær) - opsporing, udredning og udvalgte indsatser - ikke gældende

Anbefalingerne er ikke længere gældende

ANBEFALINGER 17 DEC 2015

Den nationale kliniske retningslinje om øvre dysfagi forholder sig til opsporingsprocedurer, udredningsmetoder, måltidsassistance, træning i spise- og drikkeaktiviteter, mundhygiejne, sensomotorisk træning af tungen samt hensigtsmæssig og sikker afcuffning og eventuelt dekanylering.

Formålet med den nye retningslinje er at højne og ensarte kvaliteten af opsporing, udredning og behandlingen af øvre dysfagi med henblik på at øge patientsikkerheden, dvs. mindske komplikationer, som kan medføre øget sygelighed og død, samt sikre ernæringstilstanden. 

Det er vigtigt at understrege, at retningslinjen kun omfatter udvalgte og velafgrænset kliniske problemstillinger. Der er således tale om ’punktnedslag i patientforløbet’, hvorfor retningslinjen ikke kan stå alene i forhold til indsatsen for personer med øvre dysfagi, men skal ses i sammenhæng med øvrige vejledninger, anbefalinger med videre på området.

Retningslinjen er vurderet forældet i 2023

Litteratursøgningerne er forældede, og der kan derfor være kommet ny evidens på området, som kan have indflydelse på anbefalingerne. Anbefalingerne er derfor ikke længere gældende. 

Sundhedsstyrelsen kategoriserer ældre nationale kliniske retningslinjer og anbefalinger som ikke gældende, når litteratursøgningen er mere end 3 år gammel, eller der ikke er foretaget en faglig vurdering af anbefalingerne inden for de sidste 3 år.

Nationale kliniske retningslinjer og anbefalinger klassificeres af Sundhedsstyrelsen som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge anbefalingerne. Anbefalinger er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for, at beslutningen er passende og den korrekte sundhedsfaglig ydelse.

Det kan ikke udelukkes, at anbefalingerne i de ikke gældende retningslinjer er et udtryk for den bedste kliniske praksis i dag, men det er op til den enkelte kliniker eller aftager af anbefalingerne fx et faglige selskab at foretage denne faglige vurdering. Ligeledes er det op til den enkelte driftsherre af sundhedsvæsenet at vurdere om, anbefalingen fortsat bør følges i deres organisation. Det er vigtigt, at den faglige rådgivning Sundhedsstyrelsen anbefaler fagpersoner, borgere, regioner og kommuner mv. at følge er retvisende, og det kan Sundhedsstyrelsen ikke stå inde for, når retningslinjerne og anbefalingerne er af ældre dato.

Retningslinje

National klinisk retningslinje for øvre dysfagi (synkebesvær) - opsporing, udredning og udvalgte indsatser (pdf)

National klinisk retningslinje for øvre dysfagi (synkebesvær) - opsporing, udredning og udvalgte indsatser (magicapp.org)

Quick guide

Quick guide

Vejledning til MAGIC

Vejledning til MAGIC

Kommissorium

Kommissorium

Høring

Høringsportal

Baggrundsmateriale

GRADE evidensprofiler

'Evidensprofiler samlet' indgår i retningslinjen.

Kvalitetsvurderinger

AMSTAR

AGREE

Metaanalyser og risk og bias

PICO 1 (pdf)

PICO 1 (RevMan5)

PICO 3 (pdf)

PICO 3 (RevMan5)

PICO 7 (pdf)

PICO 7 (RevMan5)

Søgestrategi og flowcharts

Søgebeskrivelse

Søgeprotokol for guidelines (opdateret 2018)

Baggrundssøgning

Søgeprotokol for sekundær litteratur

Søgeprotokol for primær litteratur

Flowcharts