xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Narkotika­situationen i Danmark 2015

- nationale data

ANALYSER 18 NOV 2015

Årsrapporten om narkotikasituationen i Danmark er udarbejdet i efteråret 2015. Rapporten skal give myndigheder, fagfolk og andre aktører overblik over nyeste tilgængelige statistiske og epidemiologiske data på narkotikaområdet, som de er indhentet fra registre, opgørelser og undersøgelser. Der er som udgangspunkt tale om data på nationalt niveau og kun i mindre grad kommunalt.

Årsrapporten har en anden struktur end tidligere års rapporter om narkotikasituationen i Danmark. Hertil kommer, at årsrapporten ikke som tidligere rapporter indeholder beskrivelser af indsatsen og lovgivningen på narkotikaområdet.

Narkotikasituationen i Danmark 2015