xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

NKR: Hjerterehabilitering - ikke gældende

Anbefalingerne er ikke længere gældende

ANBEFALINGER 20 FEB 2015

Retningslinjen er målrettet patienter med iskæmisk hjertesygdom, hjertesvigt og hjerteklapopererede patienter. Retningslinjen handler om den ambulante hjerterehabilitering i sygehus- og kommunalt regi, som indledes 1-2 uger efter, at patienten er blevet udskrevet fra sygehuset.

Retningslinjen kommer med anbefalinger bl.a. på følgende områder:

  • Fysisk træning
  • Kostintervention
  • Patientuddannelse
  • Rygestop
  • Opsporing af depression og angst
  • Psykosocial indsats

Retningslinjen offentliggøres dels i en fuld tekst version, dels som en ’quick guide’, som alene indeholder retningslinjens anbefalinger.

Retningslinjen er vurderet forældet i 2023

Litteratursøgningerne er forældede, og der kan derfor være kommet ny evidens på området, som kan have indflydelse på anbefalingerne. Anbefalingerne er derfor ikke længere gældende.

Sundhedsstyrelsen kategoriserer ældre nationale kliniske retningslinjer og anbefalinger som ikke gældende, når litteratursøgningen er mere end 3 år gammel, eller der ikke er foretaget en faglig vurdering af anbefalingerne inden for de sidste 3 år.

Nationale kliniske retningslinjer og anbefalinger klassificeres af Sundhedsstyrelsen som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge anbefalingerne. Anbefalinger er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for, at beslutningen er passende og den korrekte sundhedsfaglig ydelse.

Det kan ikke udelukkes, at anbefalingerne i de ikke gældende retningslinjer er et udtryk for den bedste kliniske praksis i dag, men det er op til den enkelte kliniker eller aftager af anbefalingerne fx et faglige selskab at foretage denne faglige vurdering. Ligeledes er det op til den enkelte driftsherre af sundhedsvæsenet at vurdere om, anbefalingen fortsat bør følges i deres organisation. Det er vigtigt, at den faglige rådgivning Sundhedsstyrelsen anbefaler fagpersoner, borgere, regioner og kommuner mv. at følge er retvisende, og det kan Sundhedsstyrelsen ikke stå inde for, når retningslinjerne og anbefalingerne er af ældre dato.

Quick guide

Quick guide (dansk version)

Quick guide (English version)

Versioner

Version 2

Retningslinjen er opdateret den 20. februar 2015, idet et enkelt afsnit vedrørende fysisk træning er revideret. Der er ikke foretaget ændringer i retningslinjen.

Version 1

Version 1 udkom november 2013. 

Kommissorium og medlemsliste

Kommissorium

Medlemsliste for arbejdsgruppen

Høring

Høringsportal

Vurderinger

GRADE-vurderinger

Vurdering af guidelines

Vurdering af systematiske reviews

Søgestrategi

Søgeprotokoller for guidelines

 

Opdateret den 20. februar 2015, idet et enkelt afsnit vedrørende fysisk træning er revideret. Der er ikke foretaget ændringer i retningslinjens anbefalinger.