xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Legalt provokerede aborter i Danmark i perioden 2006-2015

Med analyser af aborthyppigheder blandt indvandrere, efterkommere og kvinder med dansk oprindelse

15 MAR 2017

Rapporten indeholder en opgørelse over antallet af legalt provokerede aborter i Danmark i perioden 2006-2015, med analyser af aborthyppigheder blandt indvandrere, efterkommere og kvinder med dansk oprindelse. Rapporten er en opdatering af en lignende opgørelse fra 2007.

Legalt provokerede aborter i Danmark i perioden 2006-2015

Formålet med opgørelsen er at angive eventuelle forskelle i forekomsten af legalt provokerede aborter før 12. uge blandt kvinder i den fertile alder afhængigt af etnisk oprindelse og aldersgruppe.

Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af:

  • Trine Damsted Rasmussen, forskningsassistent, cand.scient.san.publ.
  • jordemoder Anne-Marie Nybo Andersen, professor
  • ph.d., MD Sarah Fredsted Villadsen, adjunkt, ph.d., cand.scient.san.publ.

Alle fra Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet

Udgivet af Sundhedsstyrelsen, februar 2017