xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

NKR: Udredning og behandling af ADHD hos voksne - ikke gældende

Anbefalingerne er ikke længere gældende

ANBEFALINGER 02 FEB 2015

De nationale kliniske retningslinjer for udredning af ADHD hos voksne fremhæver de grundlæggende elementer, som en standardudredning for ADHD hos voksne bør indeholde.

Ud over en fysisk lægeundersøgelse anbefales det blandt andet, at patienten udfylder et særligt spørgeskema, og at der foretages et grundigt interview med patienten og evt. en pårørende.

Den nye retningslinje har fokus på udvalgte sundhedsfaglige problemstillinger og indeholder derfor ikke anbefalinger på det sociale og uddannelsesmæssige område. Retningslinjen kan således ikke stå alene i indsatsen for voksne med ADHD, men skal ses i sammenhæng med anbefalinger vedrørende f.eks. sociale og uddannelsesmæssige indsatser.

Retningslinjen skal medvirke til at sikre ensartede behandlingstilbud af høj faglig kvalitet på tværs af landet.

Retningslinjen er vurderet forældet i 2023

Litteratursøgningerne er forældede, og der kan derfor være kommet ny evidens på området, som kan have indflydelse på anbefalingerne. Anbefalingerne er derfor ikke længere gældende.

Sundhedsstyrelsen kategoriserer ældre nationale kliniske retningslinjer og anbefalinger som ikke gældende, når litteratursøgningen er mere end 3 år gammel, eller der ikke er foretaget en faglig vurdering af anbefalingerne inden for de sidste 3 år.

Nationale kliniske retningslinjer og anbefalinger klassificeres af Sundhedsstyrelsen som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge anbefalingerne. Anbefalinger er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for, at beslutningen er passende og den korrekte sundhedsfaglig ydelse.

Det kan ikke udelukkes, at anbefalingerne i de ikke gældende retningslinjer er et udtryk for den bedste kliniske praksis i dag, men det er op til den enkelte kliniker eller aftager af anbefalingerne fx et faglige selskab at foretage denne faglige vurdering. Ligeledes er det op til den enkelte driftsherre af sundhedsvæsenet at vurdere om, anbefalingen fortsat bør følges i deres organisation. Det er vigtigt, at den faglige rådgivning Sundhedsstyrelsen anbefaler fagpersoner, borgere, regioner og kommuner mv. at følge er retvisende, og det kan Sundhedsstyrelsen ikke stå inde for, når retningslinjerne og anbefalingerne er af ældre dato.

Retningslinje

National klinisk retningslinje for udredning og behandling af ADHD hos voksne (pdf)

National klinisk retningslinje for udredning og behandling af ADHD hos voksne (magicapp.org)

Quick guide

Quick guide

Høring

Høringsportal

Baggrundmateriale

GRADE evidensprofiler

Evidensprofiler - samlet (pdf)

PICO 3 (grd)

PICO 5 (grd)

PICO 6 (grd)

PICO 7 (grd)

Kvalitetsvurderinger

AGREE

Metaanalyser og risk of bias

PICO 3 (pdf)

PICO 3 (RevMan5)

PICO 5 (pdf)

PICO 5 (RevMan5)

PICO 6 (pdf)

PICO 6 (RevMan5)

PICO 7 (pdf)

PICO 7 (RevMan5)

PICO 15 (pdf)

PICO 15 (RevMan5)

Søgestrategi

Søgeprotokol for guidelines

Søgeprotokol for primær litteratur

Søgeprotokol for sekundær litteratur