xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Rehabilitering på ældreområdet. Hvad fortæller danske undersøgelser os om kommunernes arbejde med rehabilitering i hjemmeplejen?

I denne oversigtsrapport sammenfattes resultatet af 24 danske studier af rehabilitering på ældreområdet.

EVALUERINGER 27 JUN 2017

Studierne omhandler effekt, borgeroplevelser, organisering og implementering af kommunernes forskellige tilbud om rehabilitering til de ældre borgere, der henvender sig om eller får hjælp og støtte efter servicelovens paragraf 83 og 83a.

Rehabilitering på ældreområdet. Hvad fortæller danske undersøgelser os om kommunernes arbejde med rehabilitering i hjemmeplejen?

Studierne er gennemført i perioden 2008-2016 og vidner om en udvikling, hvor fænomenet ”hverdagsrehabilitering” er gået fra at være et pilotprojekt i Fredericia Kommune (2008-2009) til at være et koncept, som alle kommuner kender og har indført i deres egen version (2010-2013). Den 1. januar 2015 blev det lovpligtigt for de danske kommuner at tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset rehabilitering

sforløb til de personer, der vurderes at kunne forbedre funktionsevnen og dermed nedsætte behovet for hjælp (servicelovens paragraf 83a). Før og efter lovgivningen er der eksempler på kommuner, der har arbejdet videre med udvikling af konceptet, for eksempel i forhold til at nå andre målgrupper eller bruge et andet organisatorisk setup. 

Formålet med denne rapport har været at sammenfatte og udlede den samlede viden, der kan uddrages af kommunernes arbejde med rehabilitering på ældreområdet.