xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Tidlig indsats for sårbare familier. Afdækning af kommunernes indsats til gravide, spæd- og småbørn og deres forældre

I forbindelse med satspuljeprojektet Tidlig indsats for sårbare familer er der udarbejdet en afdækningsrapport af kommunernes indsats overfor sårbare og udsatte familier

19 SEP 2017

Tidlig indsats for sårbare familier

 

Afsnit

  1. Baggrund
  2. Vilkår tidligt i livet afgørende for sundheden
  3. Afdækningens informanter
  4. Kommunernes opsporing af og ydelser til sårbare familier
  5. Forståelse af begrebet sårbarhed og fastholdelse af målgruppe
  6. Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde
  7. Universelle tilbud i andre lande
  8. Opsamling og anbefalinger fra informanterne
  9. Referenceliste
  10. Bilagsfortegnelse

 

Se desuden

Læs mere om projektet