xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Tidlig indsats for sårbare familier

Materiale vedrørende 2017-2020: ”Tidlig indsats for sårbare familier"

Formål med puljen

Overordnet formål med puljen er:

  • at udvikle og afprøve indsatser, der matcher udsatte og sårbare børn og familiers behov og som virker i forhold til opsporing og fastholdelse af målgruppen
  • at styrke den opsøgende indsats fra sundhedsplejen til målgruppen
  • at målrette de eksisterende ressourcer på området, så der er større fokus på udsatte og sårbare børn og familier

 

Evaluering, oktober 2021

Evalueringsrapport

Som led i satspuljeaftalen for 2017- 2020 på sundhedsområdet inviterede Sundhedsstyrelsen i september 2017 landets kommuner til at indsende ansøgninger om deltagelse i projekter, der skal mindske ulighed i sundhed og negativ social arv gennem en styrket sundhedsplejeindsats over for sårbare og udsatte børn og familier.

Sundhedsstyrelsen modtog 36 ansøgninger i forbindelse med udmøntningen af satspuljen.

17 kommuner har fået midler til at arbejde med de to modeller, der er beskrevet i udmøntningsmaterialet.

Model A

Følgende kommuner skal arbejde med at udvikle sundhedsplejens tidlige indsats og det tværfaglige samarbejde, som beskrevet i model A:

  • Brønderslev, Favrskov, Furesø, Halsnæs, Herning, Horsens, Lyngby-Taarbæk, Ringkøbing-Skjern, Ringsted, Skanderborg, Sønderborg, Vejen, Vordingborg

Model B

Følgende kommuner skal arbejde med at udvikle samarbejdet mellem sundhedsplejersker og pædagoger, som beskrevet i model B:

  • Faxe, Fredericia, Frederikssund, Hedensted

 

Antologi, november 2021

16 artikler, der er skrevet af projektdeltagere/-ledere i de kommuner, der deltog i satspuljen Tidlig indsats for sårbare familier.

Stemmer fra praksisfeltet - Fortællinger til inspiration i arbejdet med den tidlige indsats

 

Midtvejsevaluering, september 2019

Midtvejsevaluering, Tidlig indsats for sårbare familier

 

Afdækningsrapport, august 2017

I forbindelse med satspuljeprojektet er udarbejdet en afdækningsrapport af kommunernes indsats overfor sårbare og udsatte familier: 

Tidlig indsats for sårbare familier. Afdækning af kommunernes indsats til gravide, spæd- og småbørn og deres forældre med udgangspunkt i sundhedsplejens ydelser

 

Ansøgningsmateriale

Opslag af satspuljen

Vejledning til ansøgning

Ansøgningsskema 1

Ansøgningsskema 2

Ansøgningsskema 3

Ansøgningsskema 4

Opdateret 25 OKT 2019