xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med hjertesygdom

Anbefalingerne beskriver det tværsektorielle forløb for voksne mennesker med de hyppigste hjertesygdomme. Anbefalingerne har til formål at medvirke til at skabe øget sammenhæng i det planlagte patientforløb og understøtte en faglig og organisatorisk ensartet praksis af høj kvalitet i udredning, behandling og opfølgning, herunder rehabilitering og palliation.

ANBEFALINGER 06 FEB 2018

Resume

Desuden skal anbefalingerne bidrage til, at alle tilbydes individuelt tilpassede patientforløb, både ved den første mistanke om hjertesygdom, ved tilbagevendende eller kronisk hjertesygdom, og når patienten har andre kroniske sygdomme. 

Anbefalingerne omhandler målgruppen voksne mennesker (+18 år) med de hyppigste hjertesygdomme, herunder iskæmisk hjertesygdom, hjerterytmeforstyrrelse, hjerteklapsygdom og hjertesvigt.

Anbefalingerne har primært fokus på beskrivelse af de elektive forløb.