xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Forebyggelsespakke - Hygiejne

Mangelfuld hygiejne bidrager til udbredelsen af smitsomme sygdomme og resistente mikroorganismer. Formålet med forebyggelsespakken om hygiejne er at understøtte kommunens hygiejneindsats, herunder samarbejdet med sygehuse og praktiserende læger, for at forebygge udbredelsen af smitsomme sygdomme og infektioner generelt.

ANBEFALINGER 13 APR 2018

En god hygiejneindsats i kommunerne bliver en stadig vigtigere del af arbejde med at forhindre spredningen af smitsomme sygdomme. Flere børn pr. stue i daginstitutionerne, en øget forekomst af resistente mikroorganismer og en udvikling i sundhedsvæsenet, som betyder at kommunerne i stigende grad skal håndtere pleje og behandling af udskrevne patienter – disse er alle faktorer, der stiller øgede krav til den kommunale hygiejneindsats.

Formålet med denne forebyggelsespakke er at understøtte kommunerne hygiejneindsats, herunder samarbejdet med sygehuse og praktiserende læger, for at forebygge udbredelsen af smitsomme sygdomme og infektioner generelt.

Forebyggelsespakken indeholder anbefalinger til:

  • Rammer for hygiejneindsatsen, fx etablering af en hygiejneorganisation, samarbejdsaftaler mellem kommune og region, lokale retningslinjer for hygiejne på kommunens skoler, institutioner, plejecentre, botilbud mv. samt adgang til rådgivning ved infektionsudbrud.
  • Information og undervisning om hygiejne, fx rådgivning om fysiske rammer i dagtilbud og skoler, undervisning af børn og unge i håndhygiejne samt information til borgerne om håndhygiejne, raskmelding mv.

Størstedelen af anbefalingerne i forebyggelsespakken om hygiejne er baseret på en litteratursøgning af national og international litteratur med fokus på dokumentation for metoder og indsatser. Der er foretaget en systematisk litteratursøgning i databaserne: NICE, HTA, Medline, EMBASE, The Cochrane Library,

CINAHL og Netpunkt. Der er søgt efter reviews, metaanalyser, randomiserede kontrollerede forsøg (RCT), interventionsstudier og relevante danske og europæiske rapporter.

Forebyggelsespakken om hygiejne omfatter ikke køkkenhygiejne, indsatser til forebyggelse af fødevarebårne og vandbårne sygdomme samt hygiejneindsatser forbundet med katastrofer, herunder oversvømmelser.

Forebyggelsespakke: Hygiejne - pdf

Se alle Forebyggelsespakker