xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Forebyggelsespakke - Indeklima i skoler

Danske børn opholder sig 20 pct. af deres vågne tid i skolen. Indeklimaet har stor betydning for børnenes sundhed, trivsel og læring, og der er derfor et stort potentiale i at sikre et godt indeklima i skolerne. Formålet med forebyggelsespakken om indeklima i skoler er at understøtte kommunens indsats for at sikre et tilfredsstillende indeklima i skolerne.

ANBEFALINGER 20 APR 2018

Et dårligt indeklima på skolen kan påvirke elever og personales sundhed og udløse eller forværre luftvejssygdomme som infektioner, astma og høfeber. Flere undersøgelser har også vist, at uhensigtsmæssig ventilation og temperatur i skolerne kan påvirke elevernes arbejdsevne og faglige præstationer, ligesom støj har betydning for indlæring.

Kommunens arbejde med at sikre tilfredsstillende indeklima handler om at sørge for, at man på den enkelte skole er opmærksom på, hvad man kan gøre for at forbedre klimaet. Et vigtigt fokuspunkt er også samarbejdet med kommunens ejendomsadministration om gennemgang af skolernes indeklima – ikke mindst i forbindelse med ombygning og renovering af skolerne, hvor indeklima bør være i centrum.

Forebyggelsespakken indeholder anbefalinger til:

  • Rammer for indeklimaindsatsen på skolerne, fx en langsigtet kommunal strategi for indsatsen, indeklimahandlingsplaner på skoler med særlige problemer samt overholdelse af enkle daglige rutiner på skolerne.
  • Information og undervisning om indeklima på skolerne
  • Tidlig opsporing af skoler med indeklimaproblemer

De anbefalede indsatser bygger på en systematisk gennemgang af videnskabelige artikler, der er identificeret gennem en litteratursøgning. Desuden trækkes der på bygningsreglements krav til et sundt indeklima og Arbejdstilsynets vejledende værdier for temperatur på arbejdspladsen, grænseværdier for CO2 og støj samt krav til belysning.

Forebyggelsespakke: Indeklima i skoler - pdf 

Se alle Forebyggelsespakker