xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

NKR: Udredning og behandling af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet - ikke gældende

Anbefalingerne er ikke længere gældende

ANBEFALINGER 18 JUN 2018

Generaliserede smerter i bevægeapparatet er én af de hyppigste årsager til besøg hos den praktiserende læge. Patienterne lider ofte under et højt smerteniveau ledsaget af træthed, søvnforstyrrelser og koncentrationsbesvær, og det påvirker både deres funktionsevne og livskvalitet. Tilstanden skyldes som oftest mange forskelligartede faktorer, som både kan være biologiske eller sociale.

At Sundhedsstyrelsen har valgt at opdatere retningslinjen skyldes, at arbejdsgruppen har vurderet, at der er kommet ny viden på området, der taler for en revision. Én af ændringerne er for eksempel, at der nu er en stærk anbefaling for brugen af kognitiv adfærdsterapi til patienter med komplekse problemstillinger som følge af generaliserede smerter i bevægeapparatet.

Retningslinjen er vurderet forældet i 2023

Litteratursøgningerne er forældede, og der kan derfor være kommet ny evidens på området, som kan have indflydelse på anbefalingerne. Anbefalingerne er derfor ikke længere gældende.

Sundhedsstyrelsen kategoriserer ældre nationale kliniske retningslinjer og anbefalinger som ikke gældende, når litteratursøgningen er mere end 3 år gammel, eller der ikke er foretaget en faglig vurdering af anbefalingerne inden for de sidste 3 år.

Nationale kliniske retningslinjer og anbefalinger klassificeres af Sundhedsstyrelsen som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge anbefalingerne. Anbefalinger er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for, at beslutningen er passende og den korrekte sundhedsfaglig ydelse.

Det kan ikke udelukkes, at anbefalingerne i de ikke gældende retningslinjer er et udtryk for den bedste kliniske praksis i dag, men det er op til den enkelte kliniker eller aftager af anbefalingerne fx et faglige selskab at foretage denne faglige vurdering. Ligeledes er det op til den enkelte driftsherre af sundhedsvæsenet at vurdere om, anbefalingen fortsat bør følges i deres organisation. Det er vigtigt, at den faglige rådgivning Sundhedsstyrelsen anbefaler fagpersoner, borgere, regioner og kommuner mv. at følge er retvisende, og det kan Sundhedsstyrelsen ikke stå inde for, når retningslinjerne og anbefalingerne er af ældre dato.

Retningslinje

National klinisk retningslinje for generaliserede smerter i bevægeapparatet (pdf)

National klinisk retningslinje for generaliserede smerter i bevægeapparatet (magicapp.org)

Quick guide

Quick guide (dansk version)

Quick guide (English version)

Høring

Høringsnotat

Høringsportal

Samlede høringssvar inkl. peer reviewsvar

Baggrundsmateriale

Metaanalyser og risk of bias

PICO 2 (pdf)

PICO 3 (pdf)

PICO 3 ekskluderede studier (pdf)

PICO 3 (RevMan5)

PICO 5 (pdf)

PICO 8 (pdf)

PICO 8 ekskluderede studier (pdf)

PICO 8 ekstra outcome (pdf)

PICO 8 ekstra outcome (RevMan5)

PICO 9 ekskluderede studier (pdf)

PICO 10 (pdf)

PICO 10 ekskluderede studier (pdf)

PICO 10 (RevMan5)

PICO 11 (pdf)

PICO 11 ekskluderede studier (pdf)

PICO 11 (RevMan5)

PICO 12 (pdf)

PICO 13 (pdf)

Søgestrategi og flowcharts

Søgeprotokol for guidelines

Søgeprotokol for primær litteratur

Flowcharts 2018

Flowcharts 2014