xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

NKR: Forebyggelse af fald - ikke gældende

Anbefalingerne er ikke længere gældende

ANBEFALINGER 17 APR 2018

Den kliniske retningslinje har primært fokus på udpluk af forebyggende indsatser, der kan reducere den ældres risiko for at falde. Retningslinjen anbefaler således superviseret styrke- og balancetræning samt øvelser til at optræne vestibulærsansen.

Retningslinjen fraråder brugen af benzodiazepiner og antidepressiv medicin over længere tid, da præparaterne øger risikoen for at falde.

Endelig anbefales det at installere boligændringer i den ældres hjemme for at reducere risikoen for at falde.

At falde er en naturlig og uundgåelig del af livet. For ældre kan et fald dog have væsentlige helbredsmæssige konsekvenser i form af knoglebrud og hjernerystelse. Et fald kan også udløse frygt for at falde igen, hvilket kan føre til, at den ældre nedsætter sit aktivitetsniveau og sociale interaktion. Derfor er det væsentligt, at man sætter ind med forebyggende indsats over for de ældre, der er i risiko for fald.

Det anslås, at over 30% af de hjemmeboende ældre falder mindst én gang om året. Risikoen for at falde stiger med alderen, og næsten dobbelt så mange ældre i alderen 70-80 år falder sammenlignet med personer under 70 år.

Retningslinjen er vurderet forældet i 2023

Litteratursøgningerne er forældede, og der kan derfor være kommet ny evidens på området, som kan have indflydelse på anbefalingerne. Anbefalingerne er derfor ikke længere gældende.

Sundhedsstyrelsen kategoriserer ældre nationale kliniske retningslinjer og anbefalinger som ikke gældende, når litteratursøgningen er mere end 3 år gammel, eller der ikke er foretaget en faglig vurdering af anbefalingerne inden for de sidste 3 år.

Nationale kliniske retningslinjer og anbefalinger klassificeres af Sundhedsstyrelsen som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge anbefalingerne. Anbefalinger er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for, at beslutningen er passende og den korrekte sundhedsfaglig ydelse.

Det kan ikke udelukkes, at anbefalingerne i de ikke gældende retningslinjer er et udtryk for den bedste kliniske praksis i dag, men det er op til den enkelte kliniker eller aftager af anbefalingerne fx et faglige selskab at foretage denne faglige vurdering. Ligeledes er det op til den enkelte driftsherre af sundhedsvæsenet at vurdere om, anbefalingen fortsat bør følges i deres organisation. Det er vigtigt, at den faglige rådgivning Sundhedsstyrelsen anbefaler fagpersoner, borgere, regioner og kommuner mv. at følge er retvisende, og det kan Sundhedsstyrelsen ikke stå inde for, når retningslinjerne og anbefalingerne er af ældre dato.

Retningslinje

National klinisk retningslinje for forebyggelse af fald (pdf)

National klinisk retningslinje for forebyggelse af fald (magicapp.org)

Quick guide

Quick guide (dansk version)

Quick guide (English version)

Kommissorium

Kommissorium

Høring

Høringsnotat

Høringsportal

Samlede høringssvar inkl. og peer reviewsvar

Baggrundsmateriale

Evidensprofiler

'GRADE evidensprofiler samlet' indgår i retningslinjen

Kvalitetsvurderinger

AMSTAR

Metaanalyser og risk of bias

PICO 1 (pdf)

PICO 1 (RevMan5)

PICO 2 (pdf)

PICO 2 (RevMan5)

PICO 3 (pdf)

PICO 3 (RevMan5)

PICO 4 (pdf)

PICO 4 (RevMan5)

PICO 5 (pdf)

PICO 5 (RevMan5)

PICO 6 (pdf)

PICO 6 (RevMan5)

PICO 7 (pdf)

PICO 7 (RevMan5)

PICO 8 (pdf)

PICO 8 (RevMan5)

Søgestrategi og flowcharts

Søgeprotokol for guidelines

Søgeprotokol for sekundær litteratur

Søgeprotokol for primær litteratur

Flowcharts