xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Udbredelse af illegale stoffer i befolkningen og blandt de unge, 2018

Narkotikasituationen i Danmark - delrapport 1

ANALYSER 07 NOV 2018

Denne rapport omhandler de seneste undersøgelsesresultater omkring udbredelse af illegale stoffer i den voksne befolkningen (Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen) og blandt de unge (ESPAD-undersøgelsen).

Rapportens seneste tal for den voksne befolkning er fra 2017 og fra 2015 for de unge.

5 delrapporter

Rapporten er en del af en serie af udgivelser fra Sundhedsstyrelsen, der tilsammen beskriver Narkotikasituationen i Danmark. Delrapporterne udgives løbende efterhånden som data og undersøgelsesresultater bliver tilgængelige.

Se alle delrapporter