xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Opstart af det nationale screeningsprogram for tyk- og endetarmskræft, 2014-2016

Som opfølgning på Kræftplan III, beskriver Sundhedsstyrelsen i denne rapport aktiviteter og resultater for screeningprogrammet for tarmkræft i perioden 2014-2016.

26 JUN 2018

Det nationale screeningsprogram for tyk- og endetarmskræft blev som et led i kræftplan III indført i marts 2014 efter anbefaling fra Sundhedsstyrelsen. Tilbuddet om screening for tyk- og endetarmskræft gives hvert andet år til alle borgere i alderen 50-74 år.

Som opfølgning på Kræftplan III, beskriver Sundhedsstyrelsen i denne rapport aktiviteter og resultater for screeningprogrammet for tarmkræft i perioden 2014-2016.  

Monitoreringsrapporten omhandlende det nationale screeningsprogram for tyk- og endetarmskræft 2014-2016 er udarbejdet som en første opfølgning på programmet for at belyse de foreløbige erfaringer og resultater for deltagelse, resultater og udvikling.