xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Eftersyn af tilbud til patienter med lavt stofskifte

Artikel fra Rationel Farmakoterapi 10, 2018

Månedsbladene opdateres ikke efter udgivelsen. Indholdet afspejler den aktuelle evidens på udgivelsestidspunktet.

Hanne Lomholt Larsen: Indsatser for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen 

I dette nummer af Rationel Farmakoterapi kan I læse om behandling af hypotyreose. Artiklen udspringer af det eftersyn af behandling af patienter med lavt stofskifte, som Sundheds- og Ældreministeriet har gennemført [1]. Eftersynet skete i samarbejde med Lægemiddelstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed og Sundhedsstyrelsen.

 

Baggrunden for at iværksætte eftersynet har været en række henvendelser fra patienter og patientforeninger, som har givet udtryk for utilfredshed med den behandling, som de har modtaget i det etablerede sundhedssystem, og hvor de blandt andet har oplevet, at de er blevet afvist, fordi de har brugt tyroid, som ikke anbefales af de danske faglige selskaber ved behandling af hypotyreose.

 

Eftersynet viste, at der kunne være behov for en præcisering af, hvordan diagnosen hypotyreose stilles, hvem der skal behandles, med hvilke lægemidler og hvornår.

 

Artiklen i dette nummer gennemgår således den seneste viden på området og giver generelle anbefalinger for, hvordan patienter med lavt stofskifte bør behandles, og hvilke yderligere tiltag der kan overvejes hos patienter, der fortsat har symptomer på trods af, at de biokemisk er velbehandlet. 

 

Eftersynet pointerer også, at patienter, som trods relevant levothyroxinbehandling stadig har symptomer, ikke bør afvises i regionalt regi, når de viderehenvises. Samtidig må patienter heller ikke afvises i det etablerede sundhedssystem, alene på baggrund af, at de tager medicin, inkl. tyroid eller andet, som ikke er anbefalet af fx sundhedsmyndighederne.

 

En række interessenter, herunder patientforeninger, lægefaglige selskaber inkl. Dansk Selskab for Almen Medicin og Dansk Endokrinologisk Selskab, er blevet hørt i forbindelse med eftersynet. 

 

Hele rapporten om eftersynet kan læses på https://sum.dk/2018/september/eftersyn-af-tilbud-til-patienter-med-lavt-stofskifte (link rettet 21. november 2022)

Referencer

  1. Eftersyn af tilbud til patienter med lavt stofskifte. Sundheds- og Ældreministeriet, 2018
Opdateret 22 NOV 2018