xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Analyse af overgangen fra arbejdsliv til pensionistliv

Denne analyse er udarbejdet som et bidrag til Sundhedsstyrelsens arbejde med at udvikle et fagligt oplæg, der skal indgå i den politiske proces med at udarbejde en ”National handlingsplan for det gode ældreliv”.

08 FEB 2019

Initiativet finansieres af satspuljeaftalen på ældreområdet for 2019-2022. Handlingsplanen skal lægge sporene for en målrettet indsats over de kommende år, som skal sikre, at færre ældre rammes af svækkelse, ensomhed og tab af livsindhold.

Denne analyse fokuserer specifikt på det aspekt af det gode ældreliv, der vedrører overgangen fra arbejdsliv til pensionistliv.

Analysen er udarbejdet af PwC for Sundhedsstyrelsen.