xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Børn og unges sundhed og trivsel

Anbefalinger til kommuner

31 OKT 2019

Formålet med denne publikation er at inspirere kommuner til at arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse på børne- og ungeområdet. Publikationen er en samling af anbefalinger i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, der er målrettet børn og unge, til at give viden om og inspiration til at understøtte et sundt og aktivt børne- og ungeliv.

Kapitler

 • Børn og unges sundhed er et anliggende for hele kommunen
 • Inspiration til hele børne- og ungeområdet
 • Tidlig indsats betaler sig
 • Forebyggelse af sygdom
 • Hvad er udfordringerne med børn og unges sundhed?
 • Vidensgrundlag for anbefalingerne
 • Mental sundhed
 • Mad & måltider
 • Fysisk aktivitet
 • Overvægt
 • Tobak
 • Alkohol