xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Pakkeforløb for primær hjernekræft - for fagfolk

Formålet med pakkeforløbet er, at alle patienter skal opleve et veltilrettelagt fagligt forløb under udredning og behandling med det formål at forbedre prognosen og livskvaliteten for patienterne.

PJECER OG BREVE 15 AUG 2019

Formålet med pakkeforløb for kræftområdet er, at patienter skal opleve et veltilrettelagt, helhedsorienteret fagligt forløb uden unødig ventetid i forbindelse med udredning, initial behandling og efterforløbet, rehabilitering og palliation, med det formål at forbedre prognosen og livskvaliteten for patienterne.

Et pakkeforløb er et standardpatientforløb, som beskriver organisation og sundhedsfagligt indhold, kommunikation med patient og pårørende, samt angiver entydig ansvarsplacering og forløbstider.

Pakkeforløb for primær hjernekræft forventes implementeret pr. 1. april 2020.

Obs. tryk på F5 når pdf'erne åbnes, for at se den seneste version.

Pakkeforløb for primær hjernekræft - for fagfolk

Indgang til pakkeforløb for kræft i hjernen - til brug i almen praksis

Pjece for patienter og pårørende

Om pakkeforløb og opfølgningsprogrammer

Pakkeforløb og opfølgningsprogrammer. Begreber, forløbstider og monitorering. For fagfolk