xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

National antibiotikakampagne om blærebetændelse

Artikel fra Rationel Farmakoterapi 10, 2019

Månedsbladet opdateres ikke efter udgivelsen. Indholdet afspejler den aktuelle evidens på udgivelsestidspunktet.

 

Den 18. november var det Europæisk Antibiotikadag. Her blev årets nationale antibiotikakampagne lanceret. Kampagnen er borgerrettet og henvendt til kvinder i alderen 60 til 80+ år. Tema og hovedelementer i kampagnen er at forebygge blærebetændelse og at undgå antibiotika, med mindre det er nødvendigt. Temaet om urinvejsinfektioner er valgt, fordi behandling af urinvejsinfektioner er et af de områder, hvor der ses størst forbrug af antibiotika. Særligt i de ældre aldersgrupper fra 60 år og opefter og særligt hos kvinder. Kampagnen indeholder gode råd om forebyggelse af blærebetændelse og generel viden om blærebetændelse hos kvinder over 60 år. Et vigtigt budskab er desuden, at man ved symptomer på blærebetændelse skal tage kontakt til læge. Kampagnen indeholder også oplysninger om den bredere problemstilling vedrørende antibiotikaresistens. Hovedbudskabet: »Antibiotika med omtanke«, der har været brugt i tidligere kampagner, er også brugt i år.

Kampagneaktiviteterne blev løbende sat i gang op mod den 18. november 2019. Selve lanceringsdatoen var placeret i WHO’s Antibiotic Awareness Week. Kampagnen består af flere elementer, herunder plakater og en folder, som kan rekvireres via kampagnens hjemmeside og bruges af praktiserende læger og på apoteker. Der er udarbejdet korte film, som kan køre på skærme på apoteker og i ambulatorier mv. Og endelig er der aktiviteter på de sociale medier, herunder Facebook. Alle materialer og yderligere oplysninger kan findes på kampagnens hjemmeside.

Bag kampagnen står Sundheds- og Ældreministeriet sammen med Det Nationale Antibiotikaråd.

Læs mere her

Du kan læse mere om årets nationale antibiotikakampagne her:

Antibiotikakampagnens hjemmeside, hvor du også kan bestille materialer m.m.: www.antibiotikaellerej.dk

Det Nationale Antibiotikaråd: www.sum.dk/Temaer/Antibiotikaresistens/Det-nationale-antibiotikaraad.aspx

European Antibiotic Awareness Day: https://antibiotic.ecdc.europa.eu/en

World Antibiotic Awareness Week 2019: www.who.int/campaigns/world-antibiotic-awareness-week

Du kan læse mere om brugen af antibiotika og forekomsten af antibiotikaresistens hos mennesker og dyr i DANMAP-rapporten 2018 og på Statens Serum Instituts hjemmeside:

www.DANMAP.org

Opdateret 09 DEC 2019