xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Afhængighedsskabende lægemidler – revideret vejledning, ofte stillede spørgsmål og ny borgerrettet folder

Artikel fra Rationel Farmakoterapi 5, 2019

Månedsbladet opdateres ikke efter udgivelsen. Indholdet afspejler den aktuelle evidens på udgivelsestidspunktet.

Sundhedsstyrelsen udgiver i juni 2019 en revideret Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler. I denne er tilføjet sproglige præciseringer og konkrete eksempler. Samtidig udgiver vi på Sundhedsstyrelsens hjemmeside en række Ofte Stillede Spørgsmål og svar relateret til vejledningen samt en borgerrettet folder med Gode råd om medicin mod smerter, angst eller søvnbesvær  (vedlagt Ugeskrift for Læger denne uge). Folderen er henvendt til patienter, der behandles med vanedannende medicin mod smerter, angst eller søvnløshed og er tænkt som en hjælp til at informere om de problematikker, der kan følge af behandlingen, og de mulige alternativer. Se mere information om folderen og bestilling af eksemplarer på Sundhedsstyrelsens hjemmeside (www.sst.dk).

Sundhedsstyrelsens vejledninger præciserer gældende lovgivning i forhold til den omhu og samvittighedsfuldhed, som læger og andet sundhedspersonale skal udvise i deres virke. Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler har sin oprindelse i et cirkulære udarbejdet på baggrund af Indenrigsministeriets Betænkning om misbrug af euforiserende stoffer fra 1953. I arbejdet var man opmærksom på, at morfinpræparaternes afhængighedsproblematik kunne skabe større problemer for patienten end den lidelse, medicinen skulle afhjælpe. Det overordnede fokus i vejledningen er således på patientsikkerheden ved behandling med afhængighedsskabende lægemidler. Retningslinjerne på området bliver løbende revideret på baggrund af udviklingen af nye lægemidler samt den medicinske viden og praksis. Den aktuelle revision følger en større revision i 2018, hvor den væsentligste ændring var, at afsnittet om kørekort og afhængighedsskabende medicin udgik. Med den aktuelle revision er det intentionen at gøre vejledningen nemmere at fortolke. Vi håber, at vejledningen såvel som siden med ofte stillede spørgsmål og den borgerrettede folder kan understøtte jeres arbejde med at tilbyde jeres patienter en relevant og sikker behandling. 

 
Opdateret 24 JUN 2019