xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Anbefalinger for organisering af den akutte sundhedsindsats - Planlægningsgrundlag for de kommende 10 år

Formålet med anbefalingerne er at sætte rammen for den akutte behandling fremover, således at patienter også i fremtiden oplever, at de får den nødvendige hjælp, når de har akut behov, og at de får en høj og ensartet kvalitet, uanset hvor i landet de bor.

ANBEFALINGER 09 OKT 2020

Akutanbefalingerne har som noget nyt fokus på den samlede akutte indsats, uanset om indsatsen leveres i det primære sundhedsvæsen eller sygehusvæsenet, eller om der er tale om en akut psykiatrisk eller somatisk sygdom eller begge dele. Den akutte indsats skal hænge sammen, både fagligt, organisatorisk og, vigtigst af alt, for patienten.

Anbefalingerne erstatter anbefalingerne fra 2007 og 2009, og de tager både højde for udviklingen i befolkningen og i sundhedsvæsenet, og peger på, hvordan vi kan videreudvikle det gode og solide akuttilbud i Danmark. Anbefalingerne er udarbejdet med et 10 års perspektiv, hvilket betyder, at ikke alle anbefalinger vil kunne implementeres i morgen eller næste år.

Anbefalinger for organisering af den akutte sundhedsindsats - Planlægningsgrundlag for de kommende 10 år

PIXI - Anbefalinger for organisering af den akutte sundhedsindsats

Bilagsrapport - Anbefalinger for organisering af denakutte sundhedsindsats