xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Den Europæiske Rusmiddelundersøgelse (ESPAD) 2019

Rusmiddeladfærd blandt skoleelever i 9. klasse i Danmark og udviklingen siden 1995

ANALYSER 11 AUG 2020

Denne rapport er baseret på resultater fra den undersøgelse, som udgør den danske del af den internationale spørgeskemaundersøgelse The European School Survey on Alcohol and Other Drugs (ESPAD).

Undersøgelsen, som har været gennemført hver fjerde år siden 1995, omhandler adfærd og vaner blandt 15-16-årige elever i 9. klasse, hvad angår blandt andet alkohol, tobak og stoffer.

Formålet med ESPAD er at få et nuanceret billede af europæiske skoleelevers adfærd og vaner, hvad angår tobak, alkohol, stoffer, energidrikke, brug af internettet, energidrikke og forskellige former for spil på elektroniske enheder. Denne rapport omhandler alene tobak, alkohol og stoffer.

De gentagne undersøgelser giver mulighed for at danne tidsserier og følge udviklingen i adfærd og vaner inden for disse emner siden 1995 for de indikatorer, som har været inkluderet i alle år. I 2019 er dataindsamlingen gennemført i 35 europæiske lande:

Den Europæiske Rusmiddelundersøgelse (ESPAD) 2019

Omfang

110 sider plus 10 sider bilag

Afsnit

 • Baggrund, formål og metode
 • Tobak
 • Alkohol
 • Stoffer
 • Sammenhæng mellem risikofaktorer
 • Bilag

Udgiver

Rapporten er udgivet af Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed


Mini-rapport

Denne publikation er en kort udgave, hvor hovedresultaterne af publikationen ’Den Europæiske Rusmiddelundersøgelse (ESPAD) 2019’ er samlet: 

Mini-rapport: Den Europæiske Rusmiddelundersøgelse (ESPAD) 2019

Omfang

14 sider

Afsnit

 • Baggrund, materiale og metode
 • Tobak
 • Alkohol
 • Stoffer
 • Sammenhæng mellem risikofaktorer

Udgiver

Rapporten er udgivet af Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed

 


 

Se ESPAD-undersøgelser

www.espad.org | The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs

ESPAD report 2019

ESPAD reports and documents