xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Forebyggelses­pakke - Seksuel sundhed

Formålet med forebyggelsespakken om seksuel sundhed er at understøtte kommunens arbejde med at øge den seksuelle sundhed og trivsel blandt alle borgere.

ANBEFALINGER 28 JAN 2020

Sundhedsstyrelsen har udviklet en række forebyggelsespakker, som indeholder faglige anbefalinger til kommunal sundhedsfremme og forebyggelse af høj kvalitet. Forebyggelsespakkerne kan bruges til at prioritere og planlægge indsatsen i kommunerne.

Seksuel sundhed er et bredt begreb, der ikke kun dækker over fraværet af seksuelle dysfunktion sygdomme eller sårbarheder. At være seksuelt sund betyder at opleve en fysisk, følelsesmæssig, mental og social trivsel omkring sin seksualitet. Seksuel sundhed kræver derfor en positiv og respektfuld tilgang til seksualitet og seksuelle forhold, og mulighed for at have lystfyldte og sikre seksuelle oplevelser, fri for tvang, diskrimination og vold.

Formålet med forebyggelsespakken om seksuel sundhed er derfor at understøtte kommunens arbejde med at øge den seksuelle sundhed og trivsel blandt alle borgere.

Forebyggelsespakken indeholder anbefalinger til:

  • Rammer for arbejdet med seksuel sundhed, fx udarbejdelse af handleplaner og udpegning af nøglepersoner for implementering og kvalitetssikring af sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, udarbejdelse af handleplaner for støtte til barnets naturlige seksuelle udvikling, samt fastlæggelse af politik for seksuel trivsel i kommunens plejeboliger, botibud samt samværs- og aktivitetstilbud
  • Tilbud til borgerne i forhold til fremme af seksuel sundhed, fx rådgivning til forældre om børns seksualitet og naturlige seksuelle udvikling, rådgivning og information til unge, der ikke er i uddannelse samt tilbud om prævention til udsatte borgere
  • Information og undervisning i seksuel sundhed, fx kvalificeret sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab i grundskolen, information om HPV-vaccination samt formidling af viden om rådgivningstilbud
  • Tidlig opsporing og forebyggelse, fx af seksuelle overgreb, klamydiasmitte og hiv.

Størstedelen af anbefalingerne i forebyggelsespakken om seksuel sundhed baserer sig på en systematisk litteratursøgning af primært nordisk litteratur med fokus på seksuel sundhed i bred forstand.

Forebyggelsespakke: Seksuel sundhed - pdf

11. november 2022: Bestil trykt udgave - rapporten er udsolgt

Se alle Forebyggelsespakker

Versioner

Pdf: 2. udgave - 6. december 2019, udgivet på sst.dk 28. januar 2020