xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

NKR: Behandling af aldersbetinget grå stær - ikke gældende

Anbefalingerne er ikke længere gældende

ANBEFALINGER 10 JAN 2020

Retningslinjen har fokus på diagnostik og behandling af patienter med aldersbetinget grå stær. Retningslinjen er opdateret i 2019, eftersom det blev vurderet,
at der var kommet ny evidens på udvalgte emner siden den oprindelige publicering i 2013. 

Aldersbetinget grå stær betyder, at der kommer uklarheder i øjets linse, som kan medføre nedsat syn, dobbeltsyn eller blændingsgener. Aldersbetinget grå stær er den hyppigste årsag til blindhed, og i Danmark bliver der foretaget omkring 50.000 operationer om året. I takt med at andelen af ældre i befolkningen stiger, forventes det årlige antal af grå stær operationer også at stige.

Opdateringen af retningslinjen har forbedret det videnskabelige grundlag for enkelte anbefalinger og afspejler nu den nyeste viden inden for området. Retningslinjen indeholder anbefalinger for udvalgte kliniske problemstillinger og kan ikke stå alene, men skal ses i sammenhæng med øvrige retningslinjer, vejledninger, forløbsbeskrivelser mv. på området.

Retningslinjen er vurderet forældet i 2023

Litteratursøgningerne er forældede, og der kan derfor være kommet ny evidens på området, som kan have indflydelse på anbefalingerne. Anbefalingerne er derfor ikke længere gældende.

Sundhedsstyrelsen kategoriserer ældre nationale kliniske retningslinjer og anbefalinger som ikke gældende, når litteratursøgningen er mere end 3 år gammel, eller der ikke er foretaget en faglig vurdering af anbefalingerne inden for de sidste 3 år.

Nationale kliniske retningslinjer og anbefalinger klassificeres af Sundhedsstyrelsen som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge anbefalingerne. Anbefalinger er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for, at beslutningen er passende og den korrekte sundhedsfaglig ydelse.

Det kan ikke udelukkes, at anbefalingerne i de ikke gældende retningslinjer er et udtryk for den bedste kliniske praksis i dag, men det er op til den enkelte kliniker eller aftager af anbefalingerne fx et faglige selskab at foretage denne faglige vurdering. Ligeledes er det op til den enkelte driftsherre af sundhedsvæsenet at vurdere om, anbefalingen fortsat bør følges i deres organisation. Det er vigtigt, at den faglige rådgivning Sundhedsstyrelsen anbefaler fagpersoner, borgere, regioner og kommuner mv. at følge er retvisende, og det kan Sundhedsstyrelsen ikke stå inde for, når retningslinjerne og anbefalingerne er af ældre dato. 

Retningslinjen

National klinisk retningslinje for behandling af aldersbetinget grå stær (pdf)

National klinisk retningslinje for behandling af aldersbetinget grå stær (magicapp.org)

Quick guide

Quick guide (dansk version)

Quick guide (English version)

Habilitetserklæringer

Habilitetserklæringer

Høring

Høringsnotat

Høringsportal

Samlede høringssvar inkl. peer reviewsvar

Baggrundsmateriale

Metaanalyser og risk of bias

PICO 3 (pdf)

PICO 3 (RevMan5)

PICO 4a (pdf)

PICO 4a (RevMan5)

PICO 4b (pdf)

PICO 4b (RevMan5)

PICO 5 (pdf)

PICO 5 (RevMan5)

PICO 6 (pdf)

PICO 6 (RevMan5)

PICO 7 (pdf)

PICO 7 (RevMan5)

PICO 8 (pdf)

PICO 8 (RevMan5)

PICO 9 (pdf)

PICO 9 (RevMan5)

PICO 10 (pdf)

PICO 10 (RevMan5)

Søgestrategi og flowcharts

Søgeprotokol for guidelines (opdateret 2018)

Søgeprotokol for primær og sekundær litteratur (opdateret 2019)

Flowcharts