xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Rationel Farmakoterapi 7, 2020: COVID-19

Månedsbladet handler om personer med øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19

TIDSSKRIFTER 12 MAJ 2020

Månedsbladene opdateres ikke efter udgivelsen. Indholdet afspejler den aktuelle evidens på udgivelsestidspunktet.

Rådgivning til personer, som anses for at have øget risiko for at udvikle et alvorligt sygdomsforløb, hvis de bliver smittet med COVID-19, er vigtigt for at mindske sygelighed i denne gruppe. Der er opnået en vis viden om, hvilke personer der er i øget risiko.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet anbefalinger til personer i øget risiko, som læger kan tage udgangspunkt i ved rådgivning af patienter. Anbefalingerne bygger på evidens og supplerende faglig rådgivning, som gennemgås i det følgende.

Personer med øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19

Indhold:

  • Overvejelser i rådgivningen af personer i øget risiko
  • Sammenfatning af fundet evidens
  • Sygdomme og tilstande med veldokumenteret øget risiko
  • Sygdomme og tilstande, hvor en øget risiko må antages
  • Særlige grupper