xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sygdomsmestring ved lavt stofskifte

Formålet med dette materiale er at formidle sygdomsspecifik viden om lavt stofskifte (hypothyreose) til anvendelse i fremtidige tilbud om sygdomsmestring til borgere med lavt stofskifte.

20 JAN 2020

I Danmark forekommer ca. 48 nye tilfælde af lavt stofskifte pr. 100.000 kvinder om året og ca. 17 nye tilfælde pr. 100.000 mænd. I 2017 var 152.350 personer i Danmark i behandling med standardbehandlingen for sygdommen. Dertil kommer et mindre antal i behandling med andre lægemidler. Ca. 10% af alle danske kvinder oplever på et tidspunkt i deres liv at have lavt stofskifte. Lavt stofskifte er således en relativt udbredt kronisk sygdom.

Materialet indeholder nærmere specificeret viden om lavt stofskifte og kan anvendes i tilrettelæggelsen af tilbuddene i kommuner og i patientforeninger på stofskifteområdet herunder i deres eventuelle samarbejde.