xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Behandling af essentiel tremor med neuromodulation

Faglig visitationsretningslinje

ANBEFALINGER 16 JUN 2022

Formålet med denne faglige visitationsretningslinje er, at sætte rammen for, hvilke patienter med essentiel tremor, der kan henvises til at modtage neuromodulationsbehandling med dyb hjernestimulation (DBS) eller MR-vejledt fokuseret ultralyd (MRgFUS), og hvornår i behandlingsforløbet de kan modtage behandlingen. Hensigten er, at sikre ensartet visitation til kirurgisk behandling af essentiel tremor.

Essentiel tremor (ET) er en kronisk progredierende tilstand med rystelser, oftest af overekstremiteter og hoved/halsregionen, som ikke skyldes anden sygdom, eksempelvis Parkinsons syge. ET er den hyppigste bevægeforstyrrelse og forekommer stigende med alder og med familiær ophobning. Gennemsnitsalderen for symptomdebut er 45 år. 

Afsnit

1. Introduktion
1.1. Baggrund
1.2. Formål
1.3. Litteraturhåndtering
1.4. Rets- og regelgrundlag
1.5. Patientinformation

2. Patientgrundlag
2.1. Om essentiel tremor
2.2. Organisering af behandlingen
2.3. Estimeret prævalens og incidens af ET

3. Visitationsgrundlag
3.1. Indikationer og kontraindikationer
3.2. Bivirkninger/komplikationer

4. Behandlingsforløb

5. Monitorering